Idrotten på Lidingö

Under senaste tiden har idrottens förutsättningar på Lidingö åter börjat debatteras. Partierna har redovisat sin syn på idrotten på Lidingö på Lidingösidan. 

För Lidingöpartiet är det oerhört viktigt att staden satsar på idrott, speciellt för ungdomar. Forskning visar i allt större utsträckning att fysisk aktivitet är grunden till hälsa och välbefinnande. Det gör oss friskare, att vi bättre klarar av stress, det motverkar åldrande och förebygger missbruk. Som exempel kan nämnas att Island har genom att bidra till ungdomars fritidssysselsättning, bl.a. idrott, samt ökat föräldrars engagemang och närvaro, lyckats minska användning av droger och alkohol bland unga. Att satsa på idrott är en investering som lönar sig. Det vet vi och alla fantastiska föräldrar som engagerar sig.

Många föreningar på Lidingö har långa köer och flera idrottsanläggningar är utslitna. Lidingöborna har väntat alltför länge på en simhall och vi vill inte att det ska dröja lika länge när det gäller att förbättra förutsättningarna för olika sportutövningar som i ett efterlängtat idrottscampus. Tvärtom vill vi så snabbt som möjligt rusta upp och möjliggöra för föreningarna att utöka sin verksamhet. Vi står inför enorma investeringar och i och med det är det nödvändigt att kartlägga all den idrottsverksamhet som finns på Lidingö – klargöra ägarförhållanden, borgensåtaganden, underhållsansvar, kösituation, bidragsmodeller etc.

Det är viktigt att stadens stöd till de olika föreningarna blir så rättvist som det bara är möjligt, även i ett genusperspektiv. De idrottsanläggningar som utvecklats under de senaste åren har inte bekostats till hundra procent med skattemedel. Det är därför rimligt att vi på samma sätt hittar modeller framöver som gör att vi snabbt kan förverkliga planerna om att bygga ut idrottsverksamheten. Vi måste också säkerställa att alla idrottsanläggningar utnyttjas maximalt och effektivt.

Det är trist när det i media börjar diskuteras utifrån fragment av fakta, som om alla utredningar var klara och alla beslut fattade. Det leder ingen vart. Att kasta pengar hit och dit utan struktur är inte att ansvarsfullt hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi vill istället göra det bättre, mer rättvist och mer strukturerat

Vi har precis börjat och det självklara målet för oss alla är att idrottsverksamheten ska göras tillgänglig för fler lidingöbor och med fokus på våra ungdomar.

Birgitta Sköld, kommunalråd, LP
Pia Wieck, politisk sekreterare, LP
Evelyn Lewandrovski, ledamot KuFri

Se Lidingösidan >>