Den politiska oppositionen och Liberalerna yrkar avslag på ökad trygghet

Vid kvällens kommunstyrelsemöte röstade Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna , Liberalerna och Vänsterpartiet nej till ökad trygghet på Lidingö genom kameraövervakning på de två Lidingöbroarna.

Flera partier hängde upp sig på formalia att kommunen inte har rådighet över bilbron till Lidingö. Den förvaltas av Trrafikverket. När det gäller Gamla Lidingöbron, och den kommande Lilla Lidingöbron, har staden dock full rådighet.

Lidingömajoriteten bestående av LP, M och KD anser dock att kameraövervakning är bra och avser därför att begära tillstånd hos Datainspektionen om kameror på sju olika ställen på ön.