Förslaget om ny arvodesstruktur dras tillbaka

Den styrande majoriteten på Lidingö väljer att dra tillbaka förslaget om arvoden från dagens ärendelista till kommunstyrelsen. Frågan kommer nu att beredas av en fristående parlamentarisk arvodeskommitté med representation från alla partier i kommunfullmäktige.

  • Vi har valt att dra tillbaka förslaget om arvodesstruktur från kommunstyrelsens dagordning. Frågan var inte tillräckligt beredd och jag tar som kommunstyrelsens ordförande på mig ansvaret för detta. Jag förstår reaktionerna och tar till mig av kritiken. Nu kommer en arvodeskommitté se över frågan och återkomma med ett nytt och genomarbetat förslag, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Det nya förslaget bedöms kunna presenteras under första halvåret 2019.