Ungdomsbostäder – ett vallöfte från Lidingöpartiet

Nu startar bygget av 74 ungdomsbostäder

Vallöftet har kunnat genomföras genom ett gott samarbete mellan M, LP, KD, C. och John Mattson Fastighets AB. Det är mycket bra att byggandet av ungdomslägenheterna nu kan starta. Lägenheterna som ska byggas är hyresrätter och projektet ska leda till att Lidingö ungdomar kan erbjudas ett prisvärt första boende i ett attraktivt och centralt område på Lidingö. Med detta projekt förstärker vi både arbetet med att tillskapa fler mindre och prisvärda lägenheter, och det bostadssociala ansvaret. Därför är det glädjande att en privat aktör som har hyresrätter som affärside nu vill bygga. För Lidingöpartiets del är det viktigt att lägenheterna långsiktigt fortsätter vara hyresrätter.
Birgitta Sköld, Kommunalråd, LP

Se Lidingösidan >>