Covid-19-vaccinationerna nu igång på Lidingö – varning för bedragare!

Vaccinationsarbetet pågår för fullt och allt fler grupper har påbörjat vaccinering. Det har också lett till ökad mängd rapporter om misstänkta bedrägerier.

I samband med att allt större grupper berörs av vaccinationen mot Covid-19 så kommer allt fler rapporter om försök till bedrägerier. Det rör sig om personer som utger sig ringa från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm eller kommunen och vill boka tid för vaccination och begär därför identifiering via Bank-ID eller bankdosa. Gör inte detta utan lägg i stället på luren.

Viktigt att veta är att Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten eller Lidingö stad inte oanmälda ringer upp och begär identifikation via Bank-ID eller bankdosa.

Man kan inte ställa sig i kö eller anmäla sig för vaccination på egen hand. Det är gratis att vaccinera sig mot Covid-19.

Målgrupper och genomförande

Vaccination är redan igång för bland annat personer boende på särskilda boenden för äldre, personal inom verksamheten samt viss personal inom hemtjänsten. Vaccination av flera målgrupper startar i snabb takt och kommer att löpa parallellt. Genomförandet anpassas utifrån målgruppens förutsättningar och tillgången på vaccin.

Regionen vaccinerar

Det är Region Stockholm som ansvarar för planering, prioritering och genomförande av vaccinationerna.

De som är aktuella för vaccination får ett vaccinationserbjudande och behöver inte göra något innan de fått detta. Målsättningen för alla vaccinationer är att de ska genomföras på ett tryggt sätt och på lika villkor.

Prognoser för när vaccination av olika målgrupper och hur de genomförs redovisas via länken. Tillgången på vaccin avgör takten vilket innebär att tidpunkten kan komma att justeras. (Källa: Region Stockholm vårdgivarguide)