Lidingö får toppbetyg för god service till stadens företagare!

Lidingö fick toppbetyg och hamnar på första plats bland kommunerna i landet med fler än 40 000 invånare när det gäller god service till kommunens företagare!

”Lidingös välstånd skapas av företagarna”

Lidingömajoritetens kommunalråd: Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl-Johan Schiller (KD).

Lidingömajoritetens kommunalråd: Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl-Johan Schiller (KD). Foto: Therese Andersson Publicerad 6 maj 2020, kl. 10:16Sveriges företagare har det mycket tufft just nu med anledning av Coronakrisen. Därför är det extra viktigt att fortsätta underlätta för företagande.
Genom att Lidingö stad tillhandahåller en god service till Lidingös företagare så säkerställer vi framtida arbeten och bygger välstånd för oss alla.AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to Email AppShare to SMSShare to MessengerShare to Mer…ANNONS

Nyligen släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin mätning om hur Sveriges kommuner sköter servicen till sina företagare. Mycket glädjande så fick Lidingö toppbetyg från stadens företagare. Lidingö hamnar på första plats bland kommunerna i landet med fler än 40 000 invånare. De största framstegen inom ett specifikt myndighetsområde görs inom bygglov. I kategorin ”bemötande” tog Lidingö stad ett stort kliv framåt, från 61 till hela 88 av 100 möjliga. Det går väl i takt med Lidingömajoritetens prioriterade område att lyssna på Lidingöborna. Bland annat digital bygglovsansökan och en tydlig en-väg-in till hela Lidingö stad har varit några av de insatser som bidragit till de förbättrade resultatet.

Men bara för att det går åt rätt håll med servicen för Lidingös företagare så ska vi inte slå oss för bröstet och vara nöjda. Lidingö stad har som målsättning att företagsklimatet på Lidingö ska vara bland de allra bästa i landet på några års sikt. Därför ser Lidingömajoriteten det som fortsatt viktigt att arbeta med serviceförbättringar. Under 2019 gjorde Lidingömajoriteten ca 35 företagsbesök till olika Lidingöföretag för att förstå deras utmaningar. Det har konkret lett till att en upprustning av Stockby industriområde har påbörjats, men också att en digital e-tjänst har lanserats som underlättar för företagare att göra en intresseanmälan för direktupphandling.

Under 2020 vill vi fortsätta arbetet för att skapa Sveriges bästa företagsklimat och i dessa tider handlar tyvärr mycket av arbetet om krishjälp med anledning av Coronakrisen. Det är självklart viktigt så att det finns Lidingöföretag även efter krisen. Vi är beredda att göra allt vi kan för att stötta Lidingös företagare och tveka inte att kontakta oss eller Lidingö stads näringslivschef om du har en idé för hur vi förbättrar Lidingös företagsklimat ytterligare.

Tillsammans tar vi oss igenom detta!

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

Amelie Tarschys (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämden

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.