Sju borgerligt styrda kommuner i samarbete mot våld i nära relationer

Lidingö är en av sju kommuner norr om Stockholm som har gått ihop för att nå ut till sina invånare och erbjuda stöd till den som drabbas av våld i nära relationer. Den 17 augusti startar den gemensamma informationskampanjen ”Våld är aldrig OK”.

Coronapandemin slår hårt mot alla i samhället och särskilt hårt mot dem som redan har en svår eller utsatt situation. Långvarig isolering och försämrade ekonomiska förutsättningar kan skapa frustration som leder till olika former av våld mot de närmaste.

I en gemensam satsning har kommunerna Lidingö, Vaxholm, Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje och Vallentuna gått ihop i en informationskampanj för att belysa frågan om våld i nära relationer.

– Jag kan inte nog understryka vikten av ett gott samarbete mellan kommunerna när det gäller våld i nära relation, säger Stefan Heinebäck, förvaltningschef på Lidingö socialförvaltning.

– Omsorg- och socialförvaltningen har i flera år arbetat strategiskt med att synliggöra problemet med våld i nära relationer, utbilda vår personal och stödjer Kvinnojouren Kerstin och andra liknande organisationer, som gör ett mycket viktigt arbete, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Det är mycket bra att kampanjen kommer nu.

Alla kommuner erbjuder stöd och råd till både våldsutsatta och till våldsutövare för att kunna få hjälp med att bryta destruktiva familjemönster. Tidpunkten för kampanjen, vid skolstarten, är vald för att fånga upp så många som möjligt, eftersom tidigare erfarenheter visar att sommaren är en konfliktfylld period för många.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” kommer att synas under två veckor bland annat på busshållplatser och storbildstavlor i de deltagande kommunerna samt i Ropsten och på Östra Station. Kampanjen delfinansieras av Länsstyrelsen.