Pressmeddelande om Lidingö centrum

Pressmeddelande från Lidingö stad

Nya Lidingö Centrum ska växa fram i en positiv anda!

Den 12 april blev Grosvenors förslag till nya Lidingö Centrum offentligt. Nästa steg i processen med Lidingö Centrum blir att stadens förvaltning får ett formellt uppdrag att ta fram ett plan-PM av kommunstyrelsen. Därefter tar man fram ett konkret förslag som sedan går ut på remiss. 

I Lidingömajoritetens (M, LP, KD och L) program för mandatperioden stod det: 

”Lidingö centrum skall vara småskaligt och tillhandahålla god närservice för Lidingöborna. Utvecklingen av centrum måste ses i ljuset av ökad e-handel och den nya gallerian som kommer att byggas i Värtahamnen. Vi vill i samarbete med fastighetsägaren arbeta för att komplettera Lidingö centrum med fler lokaler, restauranger och caféer, samt ett mindre antal bostäder. De nya byggnaderna bör ta särskild hänsyn till och harmoniera med den närliggande ursprungliga villastads- och centrumbebyggelsen från förra sekelskiftet.

Under våren har Lidingömajoriteten tillsammans med tjänstemän från Lidingö stad fört en dialog med ägarna till Lidingö Centrum, Grosvenor. Dialogen mellan ägarna och staden har varit god.

De har varit lyhörda för krav på småskalighet och god närservice för Lidingöborna som har varit prioriterat från Lidingömajoriteten.

  • Nästa steg blir att involvera även oppositionen för att skapa största möjliga samsyn för detta för Lidingö viktiga projekt. Det är viktigt att vi har en stark politisk förankring innan vi går vidare med ytterligare kostnader för att ta fram de konkreta plandokumenten, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen, poängterar att det finns en hård konkurrens från andra handelsplatser i Stockholmsregionen samt från e-handel.

  • Vi ska inte blunda för att allt fler handlar på internet och att lokala centrum allt mer ska fylla en huvudsaklig funktion för de som bor i närheten till att mötas. Därför är det viktigt med restauranger och caféer, men även mindre butiker som skapar den där känslan av att Lidingö är unikt, säger Birgitta Sköld (LP).

Kommunalråd Amelie Tarschys Ingre (L) fortsätter:

  • För att det ska vara lönsamt för näringslivet att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för en god service till Lidingöborna så behöver det också tillkomma bostäder i området. För oss i Lidingömajoriteten är det viktigt att exploateringsprojekt på stadens mark alltid går med ekonomiskt överskott, dock inte på bekostnad av viktiga värden såsom boendemiljö, arkitektur mm. Nybyggnationer ska också harmoniera väl med närliggande bebyggelse, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Carl-Johan Schiller (KD) fyller i att Lidingömajoriteten vill värna grönområdena i Lidingö Centrum.

  • Det är viktigt för oss att det finns gott om parkområde i Lidingö Centrum och att det ges goda möjligheter för Lidingöborna att nyttja dessa parker. Det är också viktigt att fler parkeringsplatser tillkommer i Lidingö Centrum och därför är en klok parkeringslösning med gott om plats för såväl besökare som boende en förutsättning för ett lyckat projekt, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).