En mötesplats blir två med Mötesplats centrum

Sommarcafé Hustegaholm

Nu har beslut fattats i kommunstyrelsen att seniorboendet Tor behåller en mötesplats i caféet, samtidigt som Mötesplats centrum kommer att öppna i stadshuset när ombyggnaden är klar. I och med detta kommer de äldre kunna erbjudas ett bredare utbud till social samvaro, samtidigt som de boende på Tor kommer ha kvar sin uppskattade gemensamhetslokal.

Mötesplats centrum kommer att flytta in i det nya stadshuset under hösten 2019. Vi hoppas att det nya stadshuset ska bli en mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar och ge utökade möjligheter till social samvaro. Den nya mötesplatsen kommer också att kunna ge möjlighet till utökade aktiviteter och skapa synergieffekter med det nya biblioteket, utställningar i entréhallen och den nya restaurangen på en och samma plats. En ytterligare fördel med den nya mötesplatsen i stadshuset är närheten till bra och tät kollektivtrafik från alla delar av ön. Nästan alla öns busslinjer angör stadshuset.

Efter att ha lyssnat in synpunkter från de boende på Tor förstod vi att det finns ett behov av en mindre mötesplats på Tor också. Därför behåller vi nu gemensamhetslokalen på Tor och ger den samma status som mötesplats Brevik och sommarcafé Hustegaholm. Vi vill erbjuda fler öppna träffpunkter för socialt umgänge och aktiviteter för äldre. Nu blir det två mötesplatser, i stället för en i Lidingö centrum.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd