LP vill göra Högsätra Idrottscampus till ett snabbt expressprojekt

LP vill göra Högsätra Idrottscampus till ett snabbt expressprojekt

Vi vill bryta ut projektet från det stora Högsätra projektet och driva det med egen budget och tidplan. För att projektet ska komma i gång krävs ett beslut Kommunstyrelsen. Parallellt med det måste frågan om hur finansiering av projektet ska ske fortsätta i dialog med föreningarna.