Ingen kötid för biståndsbedömt boende på Lidingö

Vård- och omsorgsboende beviljas personer som har ett varaktigt och omfattande vård- och omsorgsbehov och som inte kan tillgodoses genom hemtjänst eller annan boendeform. På Lidingö finns en balans mellan efterfrågan och utbud. Alla som beviljats biståndsbedömt boende får det inom tre månader.

Lidingö har valfrihet inom vård- och omsorgsboenden. Det betyder att den som beviljats vård- och omsorgsboende själv kan välja mellan kommunalt drivna boenden och de privata utförare som staden har avtal med. I dagsläget finns två kommunala boenden på ön och fjorton boenden som drivs av privata utförare. Av dessa fjorton är fyra belägna på Lidingö.

Under hösten 2018 kommer ett nytt boende etableras på Lidingö, Aleris Dalénum Plaza.

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden, är glad över etableringen som innebär ytterligare 65 boendeplatser.

− Våra äldre invånare på ön blir allt fler och vi välkomnar därför ytterligare trivsamma boenden som håller hög kvalitet, säger Birgitta Sköld och fortsätter:

− Det är viktigt för oss att alltid kunna leverera boende inom den lagstadgade tiden på tre månader.

Förra året dömdes 100 svenska kommuner att betala 45 miljoner i vite med anledning av att de inte kunnat uppfylla sina egna beslut om att erbjuda särskilt boende för funktionshindrade och äldre. Det framgår av en rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Se Lidingö stads hemsida >>