Beklagligt att Lidingöbanans förlängning skjuts på framtiden

I dagarna kom beskedet att beslutet om Spårväg citys fullbordande och Lidingöbanans sammankoppling i Ropsten och förlängningen på Stockholmssidan skjuts på framtiden för ytterligare utredande. Lidingös kommunalråd anser att beskedet är mycket olyckligt och hoppas att den rödgröna majoriteten i Stockholm stad tillsammans med Stockholms Läns Landsting ökar ansträngningarna för att lösa situationen i Ropsten och ser till att snabbt planera för såväl en sammankoppling som en förlängning av Lidingöbanan med Spårväg city och planeringen av en ny station i Ropsten.

– Beskedet från landstinget om att skjuta fram satsningen på Spårväg city och sammankopplingen med Lidingöbanan är mycket olyckligt för Lidingöborna, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller(KD).

Lidingö kommunfullmäktige har beslutat att investera och bygga en ny tåg-, cykel- och gångbro som ska landa i Ropsten. Den nya bron ska stå färdig 2022 och genomförandet kommer att påbörjas inom kort. Det är mycket väsentligt att planerna i Ropsten är färdiga i god tid för att kunna få till en bra lösning för Lidingöbanan och omstigningsplatsen till buss och tunnelbana. Det är Stockholms stad som har ansvaret att färdigställa Ropstenområdet och planerna för Spårväg citys sträckning längs Norra Djurgårdsstaden.

  • –  Den nya bron kan inte vänta, det är ett faktum som alla parter måste förhålla sig till. Vi uppmanar de styrande politikerna i Stockholm att öka ansträngningarna för att få till en bra, effektiv och funktionell lösning för Ropsten. Om detta inte sker väntar sannolikt kaos i Ropsten och det kommer drabba Lidingöborna mycket hårt, säger Lidingös kommunalråd.
  • –  Lidingö är redo att hitta konstruktiva lösningar i Ropsten och för Lidingöbanans förlängning tillsammans med Stockholms stad och landstinget och är gärna med i de fortsatta diskussionerna om en lösning. Lidingö har förberett sig väl och har tagit ett stort

ansvar för att lösa situationen genom att investera i en ny bro. Utöver denna mångmiljoninvestering har Lidingö möjliggjort en kapacitetsökning för tågtrafiken genom att låta landstinget uppföra en större spårvagnsdepå i Dalénum. Vi är redo att välkomna fler vagnar och ökad tågtrafik på Lidingöbanan redan idag, och väntar nu på att Stockholms stad och Landstinget kommer överens, avslutar kommunalråden.

Kontaktuppgifter:
Anna Rheyneuclaudes (M) kommunstyrelsens ordförande 0730 79 30 50
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd 070 327 64 20
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd 076 187 83 30

Se även debatt på Lidingösidan >>