Wifi på stadens äldreboenden

Det pågår ett omfattande teknikskifte i stadens verksamheter och det märks inte minst på Lidingös äldreboenden. En omfattande utbyggnad av trådlösa nätverk, signeringsapp för utdelning av medicin och GPS-larm för ökad säkerhet är några exempel på vad digitaliseringen kommer att leda till.

I årets budget investeras 4,5 miljoner kronor för att påskynda teknikskiftet med rubriken ”Digitalt först” och inom omsorgen börjar de första förändringarna att märkas. Bland annat genom en utbyggnad av wifi, trådlösa datanätverk, som inom kort ska vara genomfört på alla stadens äldreboenden.

-För digitaliseringen inom omsorgen handlar det om att göra det lättare och tryggare för Lidingöborna. Och genom att effektivisera våra arbetssätt frigörs personal som då får mer tid till kunden eller klienten, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

GPS-larm och sensorlarm är andra exempel med målet att öka tryggheten för brukarna. En rad pilotprojekt, som en effektivisering av hur man för journaler och att undersöka möjligheten att införa ”smarta” digitala lås är andra tecken på att den digitala tekniken kommer på bred front.

-Arbetet med digitalisering pågår i hela staden. Vi har antagit riktlinjer där det bland annat framgår att det är ”Digitalt först” som ska gälla. Det vill säga att vi alltid ska ställa oss frågan om det vi gör kan göras på ett mer digitalt och hållbart sätt, säger Björn Söderlund, utvecklingschef i Lidingö stad.

För mer information

Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08-731 46 36
E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Björn Söderlund, utvecklingschef
Tel: 08-731 30 75
E-post: bjorn.soderlund@lidingo.se 

Se Lidingö stads hemsida >>