Seniorhälsa i fokus!

I veckan fick Lidingös seniorer lyssna till föreläsningen ”Tunga vikter för lättare ålderdom”. Föreläsningen gav både inspiration och tips om hur äldre kan få ett friskare och aktivare liv genom styrketräning. Föreläsare var Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap och en av landets främsta experter och forskare inom fysisk träning och hälsa. Birgitta Sköld, omsorgs- och socialnämndens ordförande, välkomsttalade och på plats fanns även utställare inom friskvård och representanter från öns intresseföreningar. Föreläsningen var välbesökt och uppskattad, utvärderingarna visar att nöjdheten bland både besökare och utställare var hög.