Lidingöpartiet sade nej till bebyggelse i grönområde längs Lojovägen

I måndags var Lidingöpartiet med och fattade beslut i kommun-styrelsen om att stoppa planera som tidigare har funnits på att bygga hyresrätter i Lojoområdet i Rudoda.

Beslutet ligger helt i linje med Lidingöpartiets politik att inte bebygga orörda grönområden. Med viss förvåning noterade vi dock att Centerpartiet, som i valrörelsen påstått sig värna om öns grönområden, röstade för att området skulle kunna bebyggas. Det är uppenbarligen så att Centerpartiet ändrat inriktning efter förra årets val, inte bara i rikspolitiken utan även här på Lidingö.

Bakgrund
Under många år fanns det en plan att bygga 120 hyresrätter i Lojo på stadens mark och det fanns också ett markanvisningsavtal för att göra just detta. Lidingöpartiet har inget emot hyresrätter, men just den tänkta bebyggelsen skulle få mycket negativa effekter på de populära grönområdena i området.