Rädda Torsvikssvängen med omnejd!

(Insändare i Lidingö Tidning den 26 april 2013)

Lidingö stad har under våren 2013 gått ut till lidingöborna med ett förslag till planprogram. Det innehåller fem alternativa framtidsbilder för utveckling av området Centrum/Torsvik. I alla dessa bilder förekommer i större eller mindre utsträckning exploatering av naturområdet Torsviksberget.
Lidingöpartiet värnar om naturen på Lidingö. Därför säger vi nej till varje form av exploatering av Torsviksberget. Bebyggelsen runt Torsvikssvängen är dessutom redan så omfattande så det räcker för den här delen av utvecklingsomådet.
Även Moderaterna på ön borde säga nej. I sitt partiorgan Lidingö Vind nr 2 2011 gick man ut till lidingöborna och lovade följande: ”Ingen ny mark ska tas i anspråk för nybyggnation”. Det var i samband med diskussionerna kring den nya översiktsplanen. Torsviksberget är ju ny mark som, enligt det föreslagna planprogrammet, ska tas i anspråk för ny bebyggelse. Dags alltså att Moderaterna på Lidingö nu visar att det inte var ett tomt löfte som man gav till lidingöborna.

Hans Grundell
Lidingöpartiet