Gratis broddar till Lidingös seniorer

Inför halksäsongen så har Lidingö stad beslutat att dela ut broddar till invånare över 65 år. Det är ett led i det förebyggande arbetet med att minska antalet fallolyckor.

– Genom att dela ut gratis broddar hoppas vi i omsorgs- och socialnämnden att kunna minska antalet fallolyckor och tillsammans med övriga åtgärder för våra äldre reducera olyckorna så att fler friska äldre kan leva ett bra liv, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Den 22 december börjar arbetet med att dela ut och individuellt anpassa broddarna till de som vill ta del av erbjudandet. Om vintern blir lång kommer möjligheten att prova ut och hämta broddar att förlängas. Mer information om var och när man kan hämta sina broddarna finns på stadens webbplats: www.lidingo.se/broddar.

Tider

December: tisdag 22/12 kl. 9.30-11.30 och kl. 13.00-15.00

Januari: torsdag 7/1 kl. 09.30-11.30
fredag 8/1 kl. 09.30-11.30
måndag 11/1 kl. 13.00-15.00
torsdag 14/1 kl. 09.30-11.30
måndag 18/1 kl. 13.00-15.00
torsdag 21/1 kl. 09.30-11.30
måndag 25/1 kl. 13.00-15.00
torsdag 28/1 kl. 09.30-11.30

Februari: måndagar kl. 13.00-15.00, torsdagar kl. 09.30-11.30