M+LP+KD: Flyktingmottagning på likabehandlingens grund

onsdag 11 oktober 2017 13:05

Lidingös politiska majoritet anser att Miljöpartiets retorik i samband med beslutet att säga upp nyanlända, som efter den tvååriga etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende, kan leda till ett sämre debattklimat. Det behövs istället nyanser i en fråga med svåra avvägningar. Det skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) i denna artikel. (MP:s artikel finns på denna länk).

Vi från M, LP och KD beklagar retoriken som miljöpartiets båda representanter i kommunstyrelsen, Sofia Hallström och Patrik Sandström, använder i sin artikel om mottagningen av nyanlända. Denna retorik riskerar att leda till ett sämre debattklimat, när det istället behövs nyanser i en fråga med svåra avvägningar. Att dessutom åberopa Raoul Wallenberg och använda hans goda rykte och djupt hedervärda insats för att rädda tusentals människor från nationalsocialisternas avrättningsläger, i syfte att argumentera mot kommunstyrelsens beslut om uppsägning av lägenheter efter två år, relativiserar Wallenbergs insats och urholkar språkets och ordens valörer. Det tjänar ingen på. Eftersom vi vet att Hallström och Sandström är betydligt mer nyanserade i vanliga fall, är vi förvånade över denna retorik.

Vad gäller själva sakfrågan är majoriteten tydliga med att målet med stadens integrationsarbete är att alla nyanlända som kommer till Lidingö ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning och kunna delta i samhället på samma villkor som övriga Lidingöbor. Den principiella hållningen som varit vägledande i bedömningen är att alla Lidingöbor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och samma skyldigheter. För oss är principen om likabehandling självklar.

Statsmakten kräver att Lidingö stad uppfyller bosättningslagen och staden är även fortsättningsvis skyldig att fortlöpande ta emot och ordna boende för de nyanlända som anvisas till Lidingö av Migrationsverket. Lidingö stad arbetar intensivt med att finna olika bostadslösningar för att kunna inhysa de som anvisas, vilket är en tuff uppgift givet dagens ansträngda situation på bostadsmarknaden.

Det är viktigt att påpeka att Lidingö stad under den tvååriga etableringstiden gör stora ansträngningar för att de nyanlända ska få en bra start, och erbjuder en palett av insatser i form av språkundervisning, jobbcoachning, utbildning av olika slag och grundläggande samhällsintroduktion för att ge bra förutsättningar och lägga grunden till en lyckad integration.

De personer som efter etableringstidens slut inte lyckats ordna eget boende har samma rätt som Lidingös övriga medborgare att söka bistånd enligt socialtjänstlagen. Staden gör en individuell bedömning utifrån socialtjänstlagen för varje person som söker bistånd, också när det gäller behov av tillfällig bostad. Det handlar då om möjligheten att få ett tillfälligt boende.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande kommunstyrelsen
Birgitta Sköld (LP) vice ordförande kommunstyrelsen
Carl-Johan Schiller (KD) ledamot kommunstyrelsen

Se Lidingösidan >>