Ungdomsbostäder byggs i Larsberg

Planutskottet har beslutat att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Klockbojen 4 i Larsberg. På fastigheten som ägs av John Mattson fastighets AB är tanken att det ska byggas cirka 80 bostäder för personer mellan 18 -25 år.

Lidingöpartiet har varit pådrivande i att ungdomsbostäderna ska komma till.

För mer information >>http://www.lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/aktuellt/nyheterforbyggabomiljo/ungdomsbostaderbyggsilarsberg.5.4f1828d515903f133b917ceb.html