Pressmeddelande: Ett gott resultat för majoritetens första år

Idag presenteras det preliminära resultatet för Lidingö stad avseende räkenskapsåret 2015. Med ett överskott på 57,4 miljoner kronor överträffar årets resultat budgeten med över 30 miljoner kronor. När Lidingös borgerliga kommunalråd summerar sitt första år av mandatperioden kan de glädjas åt att kunna leverera såväl ett gott resultat som kvalitet inom skolan och omsorgen.

Det preliminära resultatet för Lidingö stad för räkenskapsåret 2015 visar på ett överskott på 57,4 miljoner kronor. Resultatet överträffar budgeten för 2015 med över 30 miljoner kronor. Det är ett styrkebesked i ett läge av stor säkerhetspolitisk osäkerhet och med en svag regering utan kompass. Den borgerliga majoriteten gläds över det goda resultatet.

  • När vi bildade majoritet för ett år sedan prioriterade vi tydligt ordning och reda i ekonomin i kombination med ett tydligt fokus på skolan och omsorgen. Resultatet för vårt första år visar att våra prioriteringar varit lyckade, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Den underliggande ekonomiska utvecklingen visar även att intäktsökningen under året varit större än kostnadsökningen. Intäkterna växte med 3,7 procent jämfört med en kostnadsutveckling på 2,2 procent.

  • För första gången sedan 2010 ser vi nu att intäkterna växer snabbare än kostnaderna. Det innebär att vi har bra kontroll över stadens finanser. Det är viktigt att inte lova Lidingöborna mer än vad ekonomin tillåter. Om kostnaderna stiger mer än intäkterna under en längre tid kan en kommun hamna i en negativ spiral med skattehöjningar och nedskärningar. Vi tänker inte medverka till att detta inträffar med Lidingö stads ekonomi.

Kommunalråden ser dock med viss oro på verksamheten inom egen regi, där den kommunala för- och grundskolan dras med underskott.

  • Vi kommer att arbeta med att få balans i skolans ekonomi genom åtgärder på såväl intäkts- som kostnadssidan. I år har vi höjt pengbeloppet för eleverna med 3,25 procent. I våras initierade vi även effektivitetsutredningen som ska se över hur Lidingö stad kan jobba smartare, hitta samordningsvinster och försöka föra ut mer resurser till verksamheterna. Det är där resurser ger störst effekt och kan ge Lidingöborna mer valuta för skattepengarna, avslutar Rheyneuclaudes Kihlman, Sköld och Schiller.

 

Kontaktuppgifter:
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79