Lidingöpartiets julbetraktelse 2017

Lidingöpartiets julbetraktelse 2017!


”Lidingö är en av de bästa kommunerna i landet att bo i. Vi klarar det mesta. Vi är en av de få kommuner som klarat flyktingmottagandet på ett bra sätt. Vi har bland Sveriges bästa skolor. Vi har inga köer till servicehus eller vård- och omsorgsboende. Men vi oroar oss för framtiden när det gäller Sverige som helhet och även på Lidingö ser vi en negativ förändring i form av ökat antal bostadsinbrott, brinnande bilar, skadegörelse och Lidingöbor som känner sig otrygga.” Det skriver Lars H Ericsson (LP), Birgitta Sköld (LP) och Pia Wieck (LP) i denna julbetraktelse.

Sverige är inte längre bäst. Polisen och rättsväsendet går på knäna, bostadsinbrott är vardagsmat, pensionerna blir allt sämre, arbetslösheten är högre jämfört med många andra jämförbara länder. Utöver detta har vi bostadsområden som beskrivs som krigszoner med snart sagt dagliga dödsskjutningar, ungdomar som är stressade inför en osäker framtid och bostadsbrist samtidigt som vi har tomma lägenheter i delar av landet.

Det är nu viktigare än på länge att varje politiker påminner sig om vad som är kommunernas, landstingens respektive statens kärnuppgifter. Medborgarna måste få valuta för skattekronorna i form av bättre skolor, högkvalitativ sjukvård i rätt tid, trygg ålderdom och trygga boendemiljöer utan kriminalitet.

Resurserna är alltid begränsade och måste användas och fördelas klokt och effektivt. Det handlar om prioriteringar och att ställa framtid mot nutid och därför också dessvärre om att våga ställa grupper mot varandra, hur jobbigt det än kan vara. Beslut måste granskas och korrigeras när något gått snett.

Lidingö är en kommun med stark och stabil ekonomi och självklart ska vi hjälpa de svagare kommunerna i landet, men vi måste också våga ifrågasätta om Lidingöbornas skatter verkligen ska gå till t.ex. en kommunal kamelfarm i Angered? Vi måste våga ifrågasätta hur vi hjälper flest utsatta människor på bästa sätt. Idag finns det runt 1 miljard människor i världen som lever i extrem fattigdom. Hälften av dessa är barn. 220 miljoner barn under 18 år är utsatta för sexuellt våld. Gör vi då rätt när vi satsar tiotals miljarder kronor per år på några hundra tusen personer som lyckats ta sig just till Sverige? Eller bör vi satsa mer resurser på att stödja lokala hjälporganisationer som bäst vet hur hjälp ska ges till många, för att ge resultat på lång sikt?

Som politiker ska man ha ett gott och ett öppet hjärta, men det måste åtföljas av ett stort fång av sunt förnuft. Det gäller att ständigt väga olika alternativ mot varandra och försöka göra det som blir bäst för så många som möjligt. Det är viktigt att inte försätta sig i situationer av obalans eftersom det på lång sikt nästan alltid gör att precis alla får det sämre.

Lidingöpartiet är ett av Sveriges största och äldsta lokalpartier. Som kommunalpolitiskt parti är det vår uppgift enligt lag att tillvara just Lidingöbornas intresse. Vi har inget riksparti som styr oss, vi behöver inte kompromissa vad gäller våra åsikter. I Lidingöpartiet finns inga politiska karriärister som sätter sin egen agenda och karriär före Lidingös väl. Lidingöpartiet drivs av personer som brinner för att Lidingö ska få behålla sin charmiga karaktär med småskalig bebyggelse och många grönområden, både bostadsnära och i form av större naturreservat. Vi vill att även våra barn och barnbarn ska få uppleva det Lidingö vi alla så mycket uppskattar.

Sedan 2014 ingår Lidingöpartiet i den styrande majoriteten på ön tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har åstadkommit otroligt mycket, inte minst vad gäller byggpolitiken och effektivisering av stadens verksamhet. Effektiviseringen har bl.a. givit möjlighet till att höja lärarlönerna och sänka skatten 2018. Lidingös byggpolitik har genom Lidingöpartiets inflytande förändrats rejält. Istället för ett överdrivet byggande ska Lidingö nu utvecklas i måttlig takt med småskalig känsla. Vi satsar på kvalitativ utveckling, t.ex. genom att nu bygga en ny bro och en ny simhall.

Lidingö är en av de bästa kommunerna i landet att bo i. Vi klarar det mesta. Vi är en av de få kommuner som klarat flyktingmottagandet på ett bra sätt. Vi har bland Sveriges bästa skolor. Vi har inga köer till servicehus eller vård- och omsorgsboende. Men vi oroar oss för framtiden när det gäller Sverige som helhet och även på Lidingö ser vi en negativ förändring i form av ökat antal bostadsinbrott, brinnande bilar, skadegörelse och Lidingöbor som känner sig otrygga. Vi i Lidingöpartiet tror på att våga säga ifrån och ställa krav, både för att få bort tiggeriet, klara flyktingmottagandet och öka tryggheten för Lidingöborna. Lidingö måste utvecklas i balans på alla plan, inom alla områden. Att stödja och rösta på Lidingöpartiet är den bästa garanten för att Lidingös och Lidingöbornas intressen alltid går först i kommunalpolitiken, nu och i framtiden.