Konsthallen i stadshuset läggs ner

Lördagen den 6 februari var det återigen vernissage på en mycket fin konstutställning i Stadshuset. Denna gång är det Maud Lewenhaupt du Jeu som visar tuschlavering och skulptur. Vackra, inkännande verk, fyllda av känsla och värme. När jag gick där och njöt av all denna skönhet kunde jag även snappa upp spridda kommentarer från vernissagepubliken.. ”Visst är det sorgligt att vår fina konsthall inte ska få leva vidare!”, ”Vad säger du, är det sant?”

Ja, det är dessvärre sant. Detta är den sista utställning som vår gallerist Lena Grafström har möjlighet att bjuda oss på. I och med att det fattats ett obegripligt beslut att stadshushallen måste och skall byggas om, blir det inte längre görligt att visa konst av denna kaliber i fortsättningen – trots att stadshusentrén var ämnad och byggd för att användas som just konsthall.

Nu skall detta vackra, och av konstnärer så omtyckta, rum fyllas med stor reception, datorer och samtalsrum. Den fina glasarkaden med sitt speciella ljus ska täppas till. Passage genom hallen blir ej längre möjlig. Passa på och besök Stadshusentrén medan högkvalitativ konst i detta format ännu visas där, medan du ännu kan njuta av hallens rymd, ljus och frihet.

Det är med tungt hjärta jag tvingas uppleva nedmonteringen av kulturen på Lidingö.

Ett stort och varmt tack till Lena Grafström för Ditt fantastiska arbete som jag så gärna hade velat se fortsätta länge än!

Evelyn Lewandrowski

Lidingöpartiet

Kultur- och fritidsnämnden /Fullmäktige

… men just nu allra mest bedrövad älskare av konst och kultur.