Ohelig allians hotar Centrum/Torsvik

Vid vårens sista kommunfullmäktigemöte den 16 juni 2014 röstade den oheliga byggalliansen bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna igenom de omfattande utbyggnadsplanerna för Centrum/Torsvik. Beslutet innebär klartecken för att planera för drygt 45 nya byggnader med 900 – 1 000 nya lägenheter i Centrum/Torsvik-området.

Lidingöpartiet och Centerpartiet krävde att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen eftersom vi menar att ärendet inte har beretts på rätt sätt, dels för att klassningen av svaren från medborgarsamrådet om Centrum/Torsvik har genomförts på ett felaktigt sätt, dels för att vi anser att ett nytt medborgarsamråd måste genomföras  eftersom den nya planen skiljer sig så mycket från det ursprungliga samrådsförslaget.

Ett hundratal personer som tydligt sagt sig vara negativa till utbyggnadsförslagen för Centrum/Torsvik har felaktigt stoppats in i svarsgruppen ”ej yttrat sig i frågan”. Detta är grovt felaktigt och missvisande och måste leda till en total översyn av hela samrådsförfarandet. Den ”snabbgenomgång” av samrådssvaren som kommunen efter LP och C kritik gjorde samma dag som kommunfullmäktige skulle ta beslut underkänner vi eftersom även den var grovt felaktig.

Expolateringen av Centrum/Torsvik blir valfråga. Eftersom majoriteten av M, FP, KD och S vägrade att ta hänsyn till vårt återremisskrav återstår inget annat än att i den kommande valrörelsen rösta bort den nuvarande majoriteten på ön genom att stödja Lidingöpartiet eller Centerpartiet i höstens kommunalval. Miljöpartiet är heller inget alternativ för den som vill värna Lidingös natur och miljövärden eftersom MP i grunden har än större byggplaner för Lidingö än de övriga partierna på ön.

Vi ser t.ex. den Kristdemokratiska bostadsministerns lagförslag om att införa en tvångslag för bostadsbyggande som ett allvarligt hot mot det kommunala självstyret, som är en grundpelare i svensk demokrati.

Den som vill vara helt säker på att bara Lidingös och Lidingöbornas intressen skall gälla i denna fråga skall rösta på Lidingöpartiet, som är öns enda oberoende parti, fritt från påverkan från centrala moderpartier på riksplanet, se även Lidingöpartiets förslag till planprogram för Centrum-Torsvik_2014-06-02

lidingo-map