Pressmeddelande: Majoriteten budgetsatsar på välfärd och trygghet

När majoriteten presenterar budgetdirektiven för 2018 läggs ett tydligt fokus på att förstärka den kommunala välfärden och tryggheten. Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2,5 procent och ger ett nytillskott på över 26 miljoner kronor till verksamheten. Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2,1 procent och pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 1,5 procent, vilket ger ett nytt tillskott på över 26 miljoner kronor till verksamheten kopplad äldre och funktionshindrade. Dessa stora satsningar gör majoriteten för att trygga verksamheterna och säkerställa höga kvalitetskrav. När alla prioriterade budgetsatsningar är gjorda ser majoriteten även att effektivitetsarbetet inom staden hittills fallit väl ut. Därför föreslår majoriteten en skattesänkning på fem öre.

Majoriteten har de senaste åren riktat stora satsningar på den kommunala välfärden, det vill säga på skolan och omsorgen. Från mandatperiodens början har de två största nämnderna – utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden – tillsammans tillförts över 220 miljoner kronor totalt, påökningar som få kommuner kan visa upp. Samtidigt som dessa stora tillskott prioriterats har Lidingö tvingats betala omkring 300 miljoner kronor netto varje år till det orättvisa interkommunala utjämningssystemet, vilket motsvarar 2 kronor på den kommunala skattesatsen.

Med budgetdirektiven för 2018 gör majoriteten en storsatsning på den kommunala välfärden och på tryggheten. Sammanlagt riktas över 55 miljoner nya kronor till det kommunala kärnuppdraget. Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2,5 procent och över 30 miljoner kronor tillförs verksamheten. Pengbeloppen för Hersby gymnasieskola fastställs till de nivåer som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår. Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2,1 procent och pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 1,5 procent, vilket ger över 26 miljoner kronor till verksamheten kopplad äldre och funktionshindrade.

Med dessa satsningar kan majoriteten fortsätta att förbättra konkurrenskraften och villkoren för Lidingös lärare och förskolepedagoger och samtidigt trygga en hög kvalitet och servicenivå för Lidingös äldre och personer med funktionshinder. Satsningarna tryggar även verksamheten inom socialtjänsten för att klara åtagandena vad det gäller familjehemsplaceringar, missbruksproblematik, relationsnära våld, mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

Lidingö har ett mycket aktivt och levande kulturliv, om vilket majoriteten värnar. För att kunna ge fler barn möjlighet och glädje att spela ett instrument tillför majoriteten resurser som gör det möjligt att öka antalet platser till Musikskolan med 200 stycken.

För att bredda möjligheterna till aktiviteter för unga funktionshindrade vill majoriteten att staden ansöker om medlemskap i föreningen Funkisglädje som ordnar bra aktiviteter. På så vis skulle Lidingö finnas på plats på den mycket uppskattade Funkismellon som i år ägde rum på Cirkus i Stockholm.

Ett samhälle som är rent och vackert och med bra underhållna gemensamma ytor upplevs som tryggare och säkrare än ett där dessa frågor nedprioriteras. Majoritetens prioriterar därför insatser för att hålla Lidingö snyggt och rent, och där vägar och parker upplevs som väl underhållna. Majoriteten ökar därför resurserna för att underhålla vägar och viadukter samt för att fortsätta insatserna med lövsopning och slyröjning.

Majoriteten konstaterar att den upplevda otryggheten på Lidingö ökar. Därför kommer majoriteten att inleda ett trygghetsarbete som syftar till att öka tryggheten på ön.

Idrotten spelar en central roll för många Lidingöbor. Antalet Lidingöbor som motionerar ökar. Det är positivt att fler Lidingöbor tar del av idrotts- och kulturverksamhet genom föreningslivet på Hälsans ö. Därför vill majorriteten öka lokalbidragen till föreningarna så att fler får chansen att idrotta. Majoriteten har även tillsammans med föreningarna och entreprenörer hittat en bra lösning på Ekholmsnäs idrottsområde till glädje för många utförsåkare. Majoriteten tänker även hålla sitt vallöfte om att inviga en simhall senast 2021. Kommunstyrelsen har avsatt 200 miljoner kronor för att bygga en ny simhall. Majoriteten har ambitionen att meddela den exakta placeringen när budgeten för 2018 presenteras under hösten 2017.

De stora satsningarna som majoriteten gjort de senaste åren för att stärka och trygga den kommunala välfärden är betydande. Samtidigt har staden kunnat visa upp överskott i räkenskaperna och kunnat frigöra resurser till följd av stadens effektivitetsarbete. Detta tillsammans gör att majoriteten föreslår en skattesänkning med 5 öre. Ny kommunal skattesats vid bibehållen landstingsskatt blir 18,59 kronor.