Om Virtual Reality (VR) i äldreomsorgen

Liberalerna har väckt en fråga i Kultur- och fritidsnämnden gällande användning av VR inom äldreomsorgen. Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski (ledamot Kultur- och fritidsnämnden) ställer sig tveksam till detta. 

Förslaget, som Jonas Vedin Forsberg (L), presenterat ovan kan ju i en första anblick verka tilltalande. Så härligt för våra äldre att med hjälp av tekniken få lämna sin trista vardag och i stället besöka en mängd härliga platser och därmed berika sina liv! Jag håller inte med om detta. För flertalet äldre är det den mänskliga kontakten som betyder mest, att få sitta vid en porlande fontän, att känna doften av blommor i en ”sinnenas trädgård” och att få möjligheten att göra utflykter i verkligheten. Kan en åldrad hjärna verkligen tillgodogöra sig VR och hantera de närgångna bilderna? Bilden som visas i artikeln känns cynisk. Två ensamma människor i varsin virtuell verklighet… Jag tror också att det kan ligga en fara i att färre personer på våra äldreboenden erbjuds möjlighet att komma ut i friska luften. Närhelst intervjuer görs med boende inom äldreomsorgen så är det utevistelser som efterfrågas och efterlängtas! Med underbemanning på våra äldeboenden finns det kanske en risk att man tar till en VR-promenad på Långängen i stället för en runda i den riktiga naturen med doft, vind och en levande människa som ledsagare.
Den nya tekniken erbjuder förvisso många möjligheter som kan underlätta tillvaron för våra äldre. Utan statistik men med stor värme och omsorg om våra seniora lidingöbor ställer jag mig mycket tveksam till detta förslag.
Kanske menar Jonas Vedin Forsberg att VR-utrustningen ska appliceras på ”yngre äldre” som fortfarande bor hemma? I så fall kan de presenteras för möjligheten för att sedan fatta egna beslut om ev anskaffning av den och då på egen bekostnad. I övrigt vill jag endast tillägga, att detta är min personliga kommentar till Jonas Vedin Forsbergs inlägg. Skulle planer finnas för att starta ett projekt av detta slag får vi mötas i en seriös debatt om och när det blir aktuellt.

Evelyn Lewandrowski (LP)
Kultur- och fritidsnämnden (ledamot)
Omsorg- och socialnämnden (ersättare)
Fullmäktige (ledamot)

Se debatten på Lidingösidan >>