Lidingöpartiet: Det blir en förtroende- och chefsfråga

tisdag 16 maj 2017 00:01

LP:s FULLMÄKTIGEGRUPP: Det är en mycket olycklig situation som uppstått kring chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen. Lidingöpartiet anser att det är av synnerligen stor vikt att vare sig tjänstemän, politiker eller företagsanställda försätter sig i situationer som kan uppfattas som att man är eller har varit jävig. Det handlar i grunden om förtroende och tillit i samhället.

Nu ses befintliga regelverk och rutiner över, vilket är bra. Till sist kokar dock det hela ner till en förtroende- och chefsfråga. Lidingöpartiet anser således att den berörda förvaltningschefens framtid i första hand är en fråga för stadsdirektören och hennes chef, kommunstyrelsens ordförande. Detta har Lidingöpartiet också framfört till de ansvariga. Dessa chefer har valt att uttala fortsatt förtroende för den berörda förvaltningschefen.

Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp drar dock en annan slutsats i ärendet, mot bakgrund av bl.a. den nyligen publicerade utredningsrapporten från KPMG, som initierats av Lidingö stads revisorer. Det avgörande beslutet ligger dock inte i Lidingöpartiets händer.

Lidingöpartiets fullmäktigegrupp

Se inlägg och kommentarer på Lidingösidan >>