Förlängt samråd för Lidingö centrum, etapp 1

Samrådstiden för Lidingö centrum förlängs till den 8 september.

Mellan den 21 augusti och 8 september 2017 erbjuder staden nya möjligheter att lämna synpunkter på samrådsförslaget för den första etappen i utvecklingen av Lidingö centrum. Detta på grund av ett tekniskt fel i ett webbformulär på Lidingö stads webb som inneburit att de synpunkter som skickats in via webben på samrådsförslaget inte har nått staden.

Efter felsökning har staden kunnat säkra e-postadresserna till de drygt 80 personer som har använt webbformuläret. Dessa har nu kontaktats personligen med ett mejl där staden ber dem att skicka in sina synpunkter på nytt.  Se Lidingö stads hemsida >>

Även de som av någon anledning missade att skicka in synpunkter till samrådet har möjlighet att göra detta fram till den 8 september. Utgå gärna från Lidingöpartiets synpunkter på samrådet om du inte helt vill formulera dina egna och mejla dessa till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.