Debatt: Jättebutiker i Lidingö centrum tar död på öns lokala centrum

Med allt för stora byggplaner i Centrum finns det risk för att vi får något som liknar en galleria, där endast stora affärskedjor har råd att husera. Dessa stora kedjor har kraft att konkurrera ut alla mindre affärsidkare, såväl centralt i Lidingö Centrum som på övriga delar av ön. Vi ska inte försöka sträva efter att bygga upp någon minikopia av Täby Centrum. Det skriver tre representanter för den politiska majoriteten, lidingöpartisterna Lars H Ericsson, Göran Grahn och Pia Wieck i nedanstående debattartikel.

I Lidingö Tidning 5 maj kan man läsa om oron över att lokala centrum runt om på Lidingö får det allt svårare att överleva. Det är en oro som både lokala handlare och lidingöbor delar. Att kunna handla framför allt mat i en närbutik är oerhört viktigt, inte minst för äldre som saknar bil och har svårt att ta sig längre sträckor med kollektivtrafik. Det är inte alltid lätt att frakta matkassar om man samtidigt behöver hålla balansen med hjälp av en käpp. Även för alla utan bil och kanske speciellt barnfamiljer är det värdefullt att kunna handla i närområdet.

När det nu planeras för Lidingö Centrum anser Lidingöpartiet att utbyggnaden bör bli måttlig. Ett alltför stort Lidingö centrum med jättebutiker riskerar att bli dödsstöten för de lokala centrum som vi idag har kvar på Lidingö. För Lidingöpartiet vars ledord i över 40 år har varit småskalighet är det viktigt att även butiker som ägs av enskilda näringsidkare ges en chans att överleva. Vi tror att de flesta lidingöbor önskar en stor variationsrikedom med många små charmiga butiker, både i centrala Lidingö och i lokala centrum. Med allt för stora byggplaner i Centrum finns det risk för att vi får något som liknar en galleria, där endast stora affärskedjor har råd att husera. Dessa stora kedjor har kraft att konkurrera ut alla mindre affärsidkare, såväl centralt i Lidingö Centrum som på övriga delar av ön.

Lidingö ska inte och kan inte vara en konkurrent till miljonstaden Stockholms utbud eller till det nya planerade köpcentrat Valparaiso i Värtahamnen. Vi ska inte heller försöka sträva efter att bygga upp någon minikopia av Täby Centrum. Lidingöpartiet anser istället att Lidingö ska vara ett attraktivt komplement, ett alternativ och en kontrast till den stora förtätning som nu sköljer över Sverige. Bevara Lidingö grönt och småskaligt och låt hela Lidingö leva. Lidingöpartiet säger JA till lokala centrum.

Lars H Ericsson, vice ordförande i Planutskottet (LP)
Göran Grahn, vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Pia Wieck, ersättare i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)

Följ debatten på Lidingösidan här >>

http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-jattebutiker-i-lidingo-centrum-tar-dod-pa-ons-lokala-centrum/