Nytt vänortsavtal med Saldus

Saldus_460px

I samband med att Lidingös vänortsstad Saldus firade 160 år förnyade de två städerna sitt vänortsavtal på plats i Lettland. Det nya avtalet är ett sätt att stärka banden och fortsätta de utbyten som pågått sedan början av 1990-talet.

 

Vänortsrelationen har fokus på kommunal verksamhet och demokratifrågar, men handlar också om att uppmuntra till utbyten inom kultur, idrott och fritid.

Även om förutsättningarna för våra kommuner är olika så är vi båda mycket måna om att värna vår gröna miljö och göra det trivsamt för medborgarna. Saldus har dessutom gjort en intressant satsning på en musik – och konstskola som vi kan ta lärdom av, säger Birgitta Sköld, kommunalråd och ordförande i omsorgs- och socialnämnden.