Höjd trängselskatt urusel julklapp från staten till Lidingöborna

Den rödgröna regeringens ”julklapp” till Lidingöborna – Lidingöpartiet säger Nej tack!


Som ett av de sista besluten före jul lägger den rödgröna regeringen fram förslag att höja och utöka trängselskatten i Stockholm från år 2020. Man vill t.ex. att trängselskatten ska börja betalas redan från klockan 06.00 på vardagar. ”Vi ifrågasätter om trängselsituationen på gatorna i Stockholms innerstad verkligen är av sådan art att det motiverar att staten debiterar lidingöborna trängselskatt redan från den tidpunkten. Det är en dyster julklapp till lidingöborna”, skriver de fem borgerliga partiernas företrädare i Lidingös kommunfullmäktige i denna artikel.

Som ett av de sista besluten innan jul, lägger den rödgröna regeringen fram förslag på att höja och utöka trängselskatten i Stockholm. Det är en dyster julklapp till Lidingöborna.

Vi i Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har protesterat mot dessa försämringar. Det finns ett flertal skäl till varför.

Regeringen vill bland annat börja beskatta Lidingöborna med trängselskatt redan från klockan 06:00 på vardagar. Vi ifrågasätter om trängselsituationen på gatorna i Stockholms innerstad verkligen är av sådan art att det motiverar att staten att debitera Lidingöborna trängselskatt redan från klockan 06:00.

Vi menar även att de negativa fördelningsekonomiska konsekvenserna med regeringens höjning och utökning av trängselskatten inte beaktats. Ekonomiskt svaga hushåll kommer sannolikt inte längre ha råd att använda sig av bilen för att ta sig till och från arbetet om arbetsplatsen ligger på en plats som är dåligt kollektivtrafikförsörjd. Det kan även innebära att barnen som växer upp i dessa hushåll tvingas avstå kultur- och fritidsaktiviteter belägna utanför Lidingö. En fortsatt utökning och höjning av trängselskatten kan, om denna strategi fortsätter, innebära att trängselskatt debiteras året om, dygnets alla timmar. Effekten av detta kan bli att enbart de ekonomisk gynnande hushållen kan använda sig av den frihet som bilen innebär. Det blir en straffskatt på rörelse. Det är en utveckling som är bekymmersam.

Redan den i september 2015 stoppade regeringen möjligheten att resa till och från Lidingö, att hämta/lämna passagerare vid tunnelbanan samt att infartsparkera i Ropsten utan att behöva betala trängselskatt. Ropsten är Lidingöbornas viktigaste bytespunkt för kollektivtrafik idag och är ändhållplats för tunnelbanan. Vi har påtalat för regeringen att trängselskatteportalerna antingen borde flyttas eller att Lidingöregeln borde återinföras för att göra det möjligt att återigen kunna hämta/lämna samt infartsparkera vid Ropstens tunnelbanestation. Men regeringen har varit kallsinnig. Vi menar att regeringens tjurnackade motstånd är borde olyckligt och kontraproduktivt, eftersom förslaget troligen leder till att fler Lidingöbor tar bilen in till Stockholms city, vilket ökar trängseln, det vill säga tvärtemot syftet med trängselskatten.

Trots Löfvens hårda paket till Lidingö, vill vi avsluta med att tillönska alla Lidingöbor en god jul.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd
Patrik Buddgård (C), gruppledare
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd