Ta lärarnas krav på allvar!

På kvällen måndagen den 27 maj 2013 var trapporna till Lidingö stadshus fyllda av en stor samling människor – alla var lärare som fått nog av den bristfälliga skolsituationen på ön! De uppvaktade utbildningsnämndens ordförande med en petition, underskriven av fler än 800 personer. I Lidingö Tidning av den 24 maj kunde vi ta del av lärarnas öppna brev till Lidingö stad. Det är en sorglig läsning. Förmodligen är det många invånare som inte är medvetna om hur allvarligt läget är.

I Alliansens vision för Lidingö Stad står ju att läsa, att vi ska ha Sveriges bästa skolor. Det ser så bra ut på papperet, men hur ser det ut i verkligheten? Det har vi fått veta nu!

Att Gångsätra gymnasium lades ner under mycket märkliga former, beklagar vi djupt. Att klasserna i förskolan och på lågstadiet är alldeles för stora är ingen hemlighet och där vill vi snarast se en förändring till det bättre. Samma sak gäller fritidsklubbarna som länge haft problem med överinskrivningar som lett till svårigheter för både barn och personal.

I en artikel i Svenska Dagbladet av den 14 maj 2013 står att läsa om de stora barngrupperna även på fritidshemmen. ”I länet ligger Botkyrka sämst till med 111 elever i snitt, följt av Lidingö med 89 barn i snitt i grupperna.”

I Lidingö Tidning den 23 april 2013 kunde man läsa en insändare med signaturen ”Jobbat som lärare i Lidingö i 35 år, luttrad och förbannad”. Där står att skolan blev kommunaliserad i mitten av 90-talet, varefter varje enskild kommun fick budgetera efter egen ekonomi. Men, säger skribenten, ”i Lidingö kommun, som har en god ekonomi, verkar inte skolan ha någon större prioritet.

Utbildningsförvaltningen har stora underskott och måste vara återhållsam och ska vidta flera åtgärder för att spara på skolan. Man säger att det är lärarnas lönehöjningar som skapat detta underskott. Skribenten undrar om det är lärarnas fel att det råder anställningsstopp och att inga bemanningsföretag eller vikarier får anlitas. I stället får de friska, befintliga lärarna göra dubbelt jobb och ska klara av undervisningen i klasser där lärarna är sjukskrivna.”

Detta är hårresande läsning! Är det så här det ser ut i Lidingö skolor och är det så här staden behandlar sina lärare ? Det får naturligtvis konsekvenser för våra barn och ungdomar!

Inom Lidingöpartiet känner vi stor oro för den totala skolsituationen och därför blir frågorna många och av varierande slag .

Vi önskar givetvis också att Lidingö ska få Sveriges bästa skolor, men det målet verkar långt borta, som situationen ser ut i dag. Vi uppmanar därför kommunledningen att behandla lärarnas öppna brev på största allvar. Börja med att anta deras inbjudan att besöka deras arbetsplatser, för att få en inblick i hur just verkligheten ser ut! Därefter måste genast ett seriöst arbete påbörjas för att möta lärarnas krav och för att förbättra skolsituationen i ett vidare perspektiv – för dem och för deras elever = våra barn!

För Lidingöpartiet

Evelyn Lewandrowski, fullmäktigeledamot och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Sköld, fullmäktigeledamot och ledamot i Utbildningsnämnden