Ska Lidingöborna betala trängselskatt för att åka tunnelbana?

Norra Länken har nu tagits i bruk och därmed försvinner Lidingöregeln. Genom Norra Länken kan Lidingöborna ta sig till riksvägnätet utan att behöva betala trängselskatt. I samband med detta beslut så flyttas även trängselstationerna.

Tyvärr har Transportstyrelsen och Trafikverket valt att flytta dessa stationslägen till men för Lidingöborna. Vi blir nu tvungna att betala tull för att åka till Ropsten, oavsett om vi ska parkera där och sedan ta tunnelbanan eller buss vidare in mot stan eller hämta eller lämna av någon närstående. Att dessutom utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden sväljer den infartsparkering som Lidingö haft tillgång till utan att ta hänsyn till det kollektivtrafikläge som finns med tunnelbana och bussnod är också en besvikelse.

Beslutet är beklagligt och har tagits utan att beakta eventuella ekonomiska eller praktiska konsekvenser för Lidingöborna. Även miljöaspekten, att åka kollektivt till eller genom Stockholm, försvinner för Lidingöborna. Vi finner det märkligt att Transportstyrelsen och Trafikverket som har ett uppdrag att titta på och förstärka de hållbara transporterna och underlätta för bättre miljöval genom det här beslutet drar undan detta miljöincitament för Lidingöborna.

Lidingö stad har uttalat stark kritik mot förslaget men inte fått gehör. Ytterst bestäms det av regeringen, men Transportstyrelsen bedömer att det är Norra Djurgårdstaden som får större problem om man inte justerar lägena för stationerna. Det är naturligtvis orimligt att de i Norra Djurgårdstaden ska behöva betala trängselavgift för att åka och handla eller för att hämta och lämna vid Ropsten. Men det blir ytterst märkligt att Transportstyrelsen anser att det är ok att Lidingöborna ska tvingas betala upp till 70 kr per tillfälle för att hämta eller lämna vid Ropsten. Det är orättvist.

Vi är djupt besvikna över beslutet och dess konsekvenser för såväl Lidingöborna som miljön. Beslutet är orättvis och vi kommer att fortsätta att verka för en bättre lösning.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande
Hans Barje (M) kommunalråd
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd