Själsligt välbefinnande behövs också på ”Hälsans ö”

Lidingös enda konsthall är hotad. Den planerade ombyggnationen av Stadshusets entré kommer att omöjliggöra framtida utställningar och Lidingö Stad skulle därmed utarmas på det mest horribla – och generande – sätt!
När ska de styrande partierna inse att kultur är oundgänglig för den psykiska hälsan? Varför tar man inte till sig av forskningsbevis som styrker detta? Hur förmår kommunen ståta med epitetet ”Hälsans Ö” och i stort endast fokusera på den fysiska aspekten av begreppet?
I vår vision för framtiden talar vi så vackert om ”öppna mötesplatser”  och ”hög tillgänglighet”. Ombyggnationen av Stadshusets entréhall, människorns självklara plats för möten med konsten, talar ett motsatt språk.
Vi kan nu glädja oss åt att ha fått en gallerist av högsta klass som har som mål att sätta Lidingö på kartan vad gäller högkvalitativa utställningar.Omslaget på den senaste Konstkalendern presenterar Millesgården på framsidan och Lidingö Konsthall på baksidan. Detta har aldrig inträffat förr och vi borde vara stolta över denna uppmärksamhet!
Att ha tillgång till konstupplevelser i vardagen är en mänsklig rättighet och detta ska vi Lidingöbor kunna kräva!
Ingen konstnär av dignitet skulle vilja ställa ut i en snöpt f d konsthall som förvandlats till kontorslandskap! Om det fanns minsta respekt för konstnärens och galleristens arbete skulle man förstå, att detta icke går att kombinera!
I LT av den 2 oktober fanns en utomordentlig insändare införd, signerad Iréne Hallnäs. Jag instämmer med varje ord i den och behöver därför inte här upprepa vad hon skriver.
Jag ber och uppmanar styrande politiker, med Kommunalrådet i spetsen, att läsa och ta till sig även den insändarens välgrundade argument och starka budskap!
Låt Stadshusets entréhall förbli en ljus och öppen träffpunkt för människors, hälsans och kulturens skull!
Evelyn Lewandrowski
Lidingöpartiet
Kultur-och fritidsnämnden
Fullmäktige