Förändringar i fullmäktigegruppen

De två ordinarie ledamöterna i Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp, Lillebil Stuart och Lena Grafström, samt ersättaren Inger Damberg, har på egen begäran begärt att få lämna Lidingöpartiet. De kommer därmed också att lämna sina politiska uppdrag. Beslutet har ingenting att göra med de majoritetsförhandlingar som just nu pågår, utan grundar sig enligt uppgift på andra skäl.

De som avgått kommer att ersättas med nya krafter och nämnda förhandlingar, liksom övrig verksamhet inom partiet, kommer att fortsätta som vanligt med vårt partiprogram som grund.