Debatt: Det behövs lokalpolis varje dag, tack!

Lidingöpartiet kräver lokal polis på ön varje dag – och natt!


Onsdag 4 oktober 2017 00:01

Att polisen gick runt i våra centrumbildningar förra veckan och småpratade med vanliga hyggliga medborgare var säkert trevligt, men hade det någon brottsförebyggande effekt? Knappast, det var nog mer en PR-aktivitet när poliserna för en enda dag klev ur sina bilar för att patrullera lite till fots, dock bara under dagtid. Lidingöpartiet menar att kommunala poliser är den enda lösningen för att få en rimlig situation. Då kan varje kommun göra sina egna värderingar vad det gäller behovet av polisnärvaro. Det skriver de båda Lidingöpartisterna Birgitta Sköld och Lars H Ericsson i denna debattartikel.

Så kommer då det besked som vi nog alla länge anat. Det finns inga poliser som är specialdedikerade för att bara vaka över de drygt 47 000 lidingöbornas säkerhet och trygghet. De poliser som finns på ön är influgna hit när något har hänt, eller möjligen på rundresa i polisbil i väntan på larm någonstans i Stockholms city, dit Lidingö hör.

Hur ska man annars tolka polisens specialaktion förra veckan ”Lokalpolis för en dag”, där poliserna för en enda dag klev ur sina bilar för att patrullera lite till fots, dock bara under dagtid, som det förefaller av reportaget. Att gå runt i våra centrumbildningar och småprata med vanliga hyggliga medborgare är säkert trevligt, men har det någon brottsförebyggande effekt? Knappast, det är nog mer av en PR-aktivitet.

Lidingöpartiet, som sedan länge krävt ökad polisnärvaro på ön, kräver ”Lokalpolis varje dag”. Vi är övertygade om att synliga poliser som inte bara susar förbi på ett par sekunder i en polisbil i 50-60 kilometer per timme, skulle göra stor nytta när det gäller att störa de figurer som bl.a. ägnar sig åt bostadsinbrott på ön. Fotpatrullerande poliser skulle även kunna bekanta sig med olika ungdomsgrupper på ön för att få ned droganvändningen.

Sverige måste vara det land i världen som har lägst polisnärvaro ute på gator och torg. Hur har det blivit så? Både borgerliga och socialistiska regeringar bär ansvar för läget som det ser ut idag.

Lidingöpartiet menar att kommunala poliser är den enda lösningen för att få en rimlig situation där varje kommun kan göra sina egna värderingar när det gäller behovet av polisnärvaro. Som vi nämnt redan tidigare på denna sida finns många exempel på kommunala polisstyrkor, både inom och utom EU, med fokus på tryggheten i lokalsamhället. Vi uppmanar därför våra riksdagspartier att driva frågan om kommunal polis i riksdagen.

Exempel på kommunal polis i Bergamo, Italien

Birgitta Sköld
Kommunalråd Lidingöpartiet

Lars H Ericsson
Ordförande Lidingöpartiet

Se Lidingösidan >>