Behöver ön en ny gymnasieskola?

Frågan är komplex och måste brytas ner och analyseras noga.

* Kommunen måste besluta i vilken omfattning den ska tillhandahålla gymnasieplatser på Lidingö. Det finns inga lagkrav.

* Lidingö ingår i Stockholms läns gymnasiesamarbete. Betyg, inte kommuntillhörighet, styr vem som får tillkommande platser på Lidingö.

* Om Stockholm kliver av samarbetet, saknas många gymnasieplatser, då antalet Lidingöbor som utnyttjar en plats i Stockholm, är betydligt fler än de Stockholmsbor som går på Hersby.

* Antalet ungdomar ökar generellt i länet. Hur många platser tillkommer totalt?

* I vilken takt sker nyinflyttning på Lidingö? Vem flyttar in?

* Behövs fler platser på Hersby eller ett alternativ med andra inriktningar?

Lidingöpartiet var helt emot att Gångsätra skola lades ner, men det bästa beslutet just idag är kanske inte att bygga en helt ny kommunal gymnasieskola, då det krävs ett stort antal elever för att få det att gå runt ekonomiskt. På kort sikt anser LP att en utbyggnad av Hersby kan vara ett bra alternativ. På längre sikt bör vi ta ett politiskt helhetsgrepp i denna komplicerade fråga. Vi bör även vara öppna för fler externa intressenter som Stillerska och Christinaskolan.