Reducerad bebyggelse och attraktivare centrum

Lidingös politiska majoritet presenterar nu de reviderade nya riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Med ett antagande i kommunfullmäktige får Lidingö en plan för byggandet och en plan för det viktiga bostadssociala ansvaret.

Majoriteten har lyssnat på de synpunkter som framförts från Lidingöborna och de reviderade riktlinjerna innebär en reducerad bebyggelse i Lidingö centrum. Under mandatperioden kommer även en aktualitetsprövning göras av översiktsplanen.

 – För oss är det viktigaste att vi bygger långsiktigt och kvalitativt så att vi skapar bra och goda livsmiljöer på Lidingö. Vi ska även ha fortsatt fokus på det bostadssociala ansvaret. Vi måste kunna säkerställa att vi har bostäder för socialt utsatta personer, nyanlända invandrare och bostäder för unga och äldre. Det är ett ansvar som vi tar idag och det tänker vi fortsätta att göra, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M). 

– Vi i majoriteten tror att Lidingö centrum mår bäst genom en försiktigare utveckling, vilket innebär att antalet planerade lägenheter kommer att reduceras redan i etapp 1. På så sätt kan vi bibehålla och öka attraktiviteten för såväl boende som företagare genom ett rikare utbud av butiker och handel, samtidigt som vi ger plats åt fler sociala mötesplatser och kultur genom att bevara bostadsnära grönområden, säger kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) 

– Det är bra att vi nu kommit i hamn med de nya riktlinjerna. När vi utvecklar framtidens Lidingö är det viktigt att har i åtanke vad som gör Lidingö attraktivt Närhet till natur och goda förutsättningar för en aktiv fritid får inte glömmas bort när vi formar framtidens Lidingö. Dessutom blir det med de reviderade riktlinjerna tydligare mot Lidingöborna vad som gäller, säger kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD). 

Lidingö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen kommer upp för antagande i kommunfullmäktige den 16:e juni.

Kontaktuppgifter:

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50

Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56

Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79