Äldreboendena Tor, Frimuraren och Baggeby gård behålls i stadens ägo.

Efter att utredningen om Lidingöhems framtid presenterades för kommunstyrelsen igår har Lidingöpartiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern kommit till slutsatsen att vi vill behålla de tre äldreboendena i stadens ägo. Vad som händer med resten av Lidingöhem är ännu inte beslutat, men då bostadsbeståndet endast utgör 2,8 % av Lidingös alla bostäder, eller 10% av hyresrättsstocken, är bolagets möjligheter att bidra till att lösa stadens bostadssociala ansvar begränsat. Staden har och kommer att lösa detta med hjälp av flera aktörer.

Pressmeddelande

Äldreboendena Tor, Frimuraren och Baggeby gård behålls i stadens ägo

Igår kväll presenterades utredningen om Lidingöhem AB för kommunstyrelsen i Lidingö stad. Företrädare för majoriteten, Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna tillsammans med Centerpartiet är eniga om att behålla de tre äldreboendena Tor, Frimuraren och Baggeby gård.

I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda Lidingöhems framtid. Utredningen skulle utreda och beskriva konsekvenserna av olika handlingsalternativ, värdera fastighetsbeståndet och analysera de bostadssociala behoven.

Under måndagskvällen presenterade de konsulter som fick uppdraget att utreda Lidingöhem sin rapport för kommunstyrelsen. Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna tillsammans med Centerpartiet uppskattar att kommunstyrelsen nu har möjlighet att fatta ett välinformerat beslut.

–  Det är viktigt att ha fakta inför ett beslut och rapporten är allsidig och gedigen. Den belyser alla handlingsalternativ väl, från att behålla bolaget till att sälja det i sin helhet. Frågan om Lidingöhems framtid är komplex, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), kommunalråd Birgitta Sköld (LP), kommunalråd Carl- Johan Schiller (KD) och gruppledare Patrik Buddgård (C).

–  Vi uppskattar att vi nu har en utomstående värdering på bolaget och att vi har fått en genomgång av företagets ekonomiska situation. Vi konstaterar att det finns betydande värden i Lidingöhem – både i form av en outnyttjad kassa och potentiella byggrätter – som i dagsläget inte tillvaratas på bästa möjliga sätt.

–  Rapporten visar också att Lidingöhem är en marginell aktör på Lidingös bostadsmarknad. Därför är bolagets möjlighet att bidra till att lösa stadens bostadssociala behov begränsat.

–  Självklart kommer staden även fortsättningsvis agera ansvarsfullt och vara en trygg part för de människor som behöver hjälp med bostad. Det är viktigt att poängtera att Lidingöhem i sig inte är en garant för att staden ska kunna ta sitt bostadssociala ansvar. Staden måste använda fler verktyg för att säkerställa det bostadssociala behovet. Exempelvis ställa tuffa krav på tillgång till lägenheter för bostadssociala behov vid nybyggnation av hyresrätter på Lidingö.

–  Med rapporten som grund ska vi under våren ta beslut om hur vi ska gå vidare med Lidingöhem. Men redan nu kan vi meddela att vi vill behålla de tre äldreboendena Tor, Frimuraren och Baggeby gård, avslutar Rheyneuclaudes Kihlman, Sköld, Schiller och Buddgård.

Enligt den värdering som gjorts visar den på att Lidingöhems fastighetsportfölj, exklusive kassa, idag uppgår till cirka 490 miljoner kronor.

Beslut om Lidingöhems AB:s framtid är tänkt att tas under våren.

Kontaktuppgifter:
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) kommunstyrelsens ordförande, 073-079 30 50
Patrik Buddgård (C) gruppledare i kommunstyrelsen, 070-257 60 36
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd, 072- 725 33 79

Länk till stadens hemsida där utredningen kan läsas >>