Det blir dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron!

Historisk överenskommelse – Dubbelspår på lilla Lidingöbron och ökad kapacitet på Lidingöbanan

Lidingö stad presenterar i dag, tillsammans med Stockholms läns landsting, en överenskommelse för en konkurrenskraftig kollektivtrafik på Lidingö. Överenskommelsen innebär att det blir dubbelspår på Lilla Lidingöbron, två nya tågvagnar samt möjlighet till ökad turtäthet i rusningstrafik mellan Aga och Ropsten. Landstinget beslutar om avtalet den 29 augusti och Lidingö kommunfullmäktige den 25 september.

Diskussioner har sedan en tid tillbaka förts mellan Lidingö stad och Stockholms läns landsting om enkel- eller dubbelspår på den nya bro som ska byggas, den så kallade Lilla Lidingöbron. Nya utredningar har resulterat i att landstinget nu rekommenderar att Lilla Lidingöbron förses med dubbelspår mellan Lidingö och Ropsten.

Dagens historiska överenskommelse mellan Lidingö stad och landstinget innebär dubbelspår på Lilla Lidingöbron och dessutom ökad trafikkapacitet med två nya vagnar på Lidingöbanan som också möjliggör ökad turtäthet. Trafikförvaltningen kommer även att arbeta aktivt under hösten för att kunna genomföra förstärkningar i högtrafik sträckan Aga-Ropsten förutsatt att säkerheten upprätthålls. De två nya vagnarna kommer att sättas i trafik under 2019 och Lilla Lidingöbron planeras stå klar 2022.

  • Vi är mycket glada över överenskommelsen som möjliggör en robustare och tätare trafik på Lidingöbanan till gagn för Lidingöbor och andra resenärer till och från Lidingö. Bron förses med dubbelspår och nya vagnar kommer att införskaffas för att förbättra kapaciteten för ett ökat antal resande. Det här avtalet möjliggör nu en modern och flexibel kollektivtrafik framöver för Lidingöbanan som är kollektivtrafiknerven på södra ön säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD).

Landstinget ersätter Lidingö stad med 60 miljoner kronor för att möjliggöra dubbelspår på bron. Landstinget står även för finansieringen av de två nya tågvagnarna som ska trafikera Lidingöbanan.

Kontaktuppgifter:
Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande (M), 073-079 30 50
Birgitta Sköld, kommunalråd (LP), 072- 226 42 56
Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD), 076-187 83 30