Det här vill vi i Lidingöpartiet

Vi säger JA till att:

 • Bevara Lidingös särart och vackra natur, istället för att exploatera.
 • Återställa Lidingö Hospice.
 • Skolorna ska ha höga pedagogiska ambitioner och nolltolerans mot mobbning.
 • Behålla både Gångsätra och Hersby gymnasier.
 • Erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
 • Förbättra Torsviksområdet genom överdäckning av Södra Kungsvägen.
 • Utveckla möjligheterna för konst­ och kulturupplevelser.
 • Lidingö ska vara en säker och trygg stad även i framtiden.

Det här sa vi JA till under de senaste åren, nämligen att:

 • Dalénumområdet utvecklas med nya bostäder och arbetsplatser.
 • Carl Malmstenskolan fick etablera sig på Lidingö.
 • Friidrotten får vara kvar på Vallen.
 • Lidingöbanan ska bevaras, rustas upp och dras in till Stockholms city.
 • En ny gång-, cykel-, moped- och spårvagnsbro ska byggas.
 • Gymnasieeleverna får gratis skolmat.
 • Inrätta en ”fixarservice” för äldre.
 • Inrätta en tjänst som syn- och hörselkonsulent.

Vi säger NEJ till att:

 • Lidingö hårdexploateras.
 • Kulturhistoriska värden raseras.
 • Skog och natur skövlas.
 • Kottlasjöns naturvärden äventyras genom närgången bebyggelse.

Det här sa vi NEJ till under senaste mandatperioden:

 • Att återvinningscentralen i Stockby utvidgas på bekostnad av boende, naturreservat och rekreationsområden.
 • Att ny väg och tunnel sprängs på södra ön, till en orimlig kostnad för Lidingöborna.
 • Att en hög telemast sätts upp i Islingeparken.
 • Att anta en ny översiktsplan som öppnar för skyskrapebebyggelse i Torsvik och Lidingö centrum.