Det här vill vi i Lidingöpartiet

Vi säger JA till att:

Bevara Lidingös särart och vackra natur, istället för att exploatera!
Återställa Lidingö Hospice.
Skolorna ska ha höga pedagogiska ambitioner och nolltolerans mot mobbning.

Behålla både Gångsätra och Hersby gymnasier
Erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
Förbättra Torsviksområdet genom överdäckning av Södra Kungsvägen.
Utveckla möjligheterna för konst­ och kulturupplevelser.
Lidingö ska vara en säker och trygg stad även i framtiden.

Det här sa vi JA till under de senaste åren, nämligen att:

Dalénumområdet utvecklas med nya bostäder och arbetsplatser.
Carl Malmstenskolan fick etablera sig på Lidingö.
Friidrotten får vara kvar på Vallen.
Lidingöbanan ska bevaras, rustas upp och dras in till Stockholms city.

En ny gång-, cykel-, moped- och spårvagnsbro ska byggas
Gymnasieeleverna får gratis skolmat.
Inrätta en “fixarservice” för äldre.
Inrätta en tjänst som syn- och hörselkonsulent.

Vi säger NEJ till att:

Lidingö hårdexploateras.
Kulturhistoriska värden raseras.

Skog och natur skövlas.

Kottlasjöns naturvärden äventyras genom närgången bebyggelse.

Det här sa vi NEJ till under senaste mandatperioden:

Att återvinningscentralen i Stockby utvidgas på bekostnad av boende, naturreservat och rekreationsområden.
Att ny väg och tunnel sprängs på södra ön, till en orimlig kostnad för Lidingöborna.
Att en hög telemast sätts upp i Islingeparken.

Att anta en ny översiktsplan som öppnar för skyskrapebebyggelse i Torsvik och Lidingö centrum.