Lidingö har tagit ett mycket stort ansvar för Sveriges och Storstockholms bostadsförsörjning

Under rubriken ”Rika M-kommuner ska inte kunna stoppa nya bostäder” propagerar två företrädare för den borgerliga tankesmedjan Timbro i tidningen Expressen för att avskaffa det kommunala planmonopolet i syfte att kunna tvinga kommuner att bygga bostäder. Särskilt Danderyd och Lidingö pekas i artikeln ut som klandervärda när det gäller bostadsbyggandet. De två artikelförfattarna är tyvärr mer än lovligt okunniga när det gäller Lidingös bostadsbyggande. Det hjälper inte att man sockrar artikeln med fina akademiska titlar! 

Lidingö kommun, som är Sveriges till ytan sjätte minsta kommun, är samtidigt den femte mest tätbefolkade i hela landet och den fjärde mest tätbefolkade kommunen bland Stockholms läns 26 kommuner.

Lidingö kommun har alltid valt boende­kvalitet framför kvantitet i jämförelse med många andra kommuner i landet. Trots detta har vi ändå kunnat ta ett mycket stort ansvar för bostadsbyggandet i både Sverige som helhet och i Stockholmsregionen. Att Lidingö under åren har lyckats bygga nya bostäder utan att skövla grönområden kan säkert reta upp vissa grupper. Lidingö är fortsatt ”Grönt och skönt” trots att det är tätbefolkat. Lidingö borde i hög grad vara en förebild för andra kommuner. Fördelningen mellan hyreslägenheter, bostadsrätter och villor/radhus är jämn och alla bor således inte i villa på Lidingö även om många utsocknes belackare gärna vill sprida den bilden.

Genom Lidingös förnuftiga politik blandas barn från olika socialgrupper i skolan och på fritiden. Det främjar integrationen av nyanlända. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att Lidingö varje år tagit emot den andel flyktingar som statsmakterna vid var tid har anvisat.   

Innan lobbyister från Timbro, eller klåfingriga rikspolitiker, ger sig på Lidingö bör de sätta sig in i sakförhållandena, annars sprider man lätt falska uppgifter. Det kan naturligtvis handla om att man vill skaffa sig lättköpta poäng, somliga njuter tyvärr av att peka ut välskötta kommuner som klandervärda, men vilseledande uppgifter straffar sig i längden.

En fråga man ställer sig är om Timbros ledning står bakom medarbetarnas uttalanden i Expressen den 15 november om att kommunernas planmonopol bör avskaffas? Om så är fallet, hur går det ihop med det Timbro skriver på sin egen hemsida ”Vi som arbetar på Timbro förenas av ett antal övertygelser: rätten att utforma sitt eget liv, att valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet och att politikens makt över människor och företag behöver minska”.

Medborgarnas makt över sin egen boende- och livssituation är central i ett gott samhälle och utövas rimligen bäst på plats i de kommuner där människorna faktiskt bor. Varför vill den borgerliga tankesmedjan Timbro ta bort möjligheten till inflytande och makt över närmiljön från de människor som bor i en kommun och flytta den makten till en ny sovjetliknande myndighet? Är det att ge människor ”rätten att utforma sina egna liv” och ge ”valfrihet” i Timbros värld? I så fall vill Lidingöpartiet utfärda en allvarlig varning för Timbros märkliga lobbyverksamhet.

För Lidingöpartiet
Lars H Ericsson

Partiordförande