Lidingöpartiet i möte med företrädare för Lidingös villaägare


Med anledning av den viktiga debatten om nytt Kulturmiljöprogram för Lidingö träffade
Lidingöpartiets politiska ledning den 4 maj företrädare för Lidingövillor –
Villaägareföreningar i Samverkan (LVS).

Samtliga var ense om att det behövs ett tydligt
omtag när det gäller förslaget till nytt Kulturmiljöprogram. Programmet måste ta tydligare
hänsyn till äganderätten och de enskilda fastighetsägarna på ön måste kunna känna trygghet
i vad som gäller för just deras fastighet.
Lidingös villaägarföreningar – till stor del företrädda av Lidingövillor – Villaägareföreningar i
Samverkan (LVS) – är naturligtvis mycket viktiga intressenter i arbetet med att utforma ett nytt
Kulturmiljöprogram, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Diskussionen utmynnade i att ett projekt under en erfaren och kunnig projektledare bör startas
av Lidingö stad omgående efter valet och att Lidingövillors representanter ska utgöra en viktig
referensgrupp i arbetet.


Runt bordet från höger till vänster Hans Lefvert, Centrala Lidingö Villaägarförening, Gunnar
Östlund, Bosöns Villaägarförening, Rutger Palmstierna, Mosstorps Villaägarförening, Alf Lundberg, Lidingövillor – Villaägareföreningar i Samverkan, Sven-Erik Sköld Käppala Villaägarförening, Björn Rosén, ekonomiskpolitisk talesperson (LP), Birgitta Sköld,
kommunalråd (LP) och Anders Paulsen, kommunalrådskandidat (LP). Ej i bild, Lars H
Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet.