Funktionspolitiskt program klubbat i fullmäktige

Alla personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar på Lidingö ska kunna ta del av samhället på jämlika villkor. Det är målet med det funktionshinderpolitiska programmet, som nu har klubbats i kommunfullmäktige. 

— Jag är mycket nöjd med att vi nu tagit fram det här programmet tillsammans med representanter från stadens alla förvaltningar och i samverkan med stadens tillgänglighetsråd och kommunala pensionärsråd, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld, LP. Vi vill med det föra Lidingö stad närmare målet att alla människor på Lidingö ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

— Vi vill att stadens verksamheter och tjänster ska var tillgängliga för alla Lidingöbor, säger stadsdirektören Daniel Broman. Med detta program tar vi ett steg mot ökad tillgänglighet.

Läs vidare på Lidingö Nyheter...