Tio år med Hälsoprojektet och bevisat friskare seniorer på Lidingö

Tio år med Hälsoprojektet och bevisat friskare seniorer på Lidingö. Den 16 maj firar Hälsoprojektets deltagare tioårsjubileum!

Det blir jubileumstårta för studenter, friskvårdsanläggningar, GIH och de ca 90 seniorer som deltagit under vinterns träningspass. Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld, LP, talar om Hälsoprojektets roll i stadens långsiktiga satsning på att förbättra hälsan hos Lidingös invånare.

Lidingö stad har bedrivit projektet under tio år i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och friskvårdsanläggningar på Lidingö. Nära 1 000 seniorer har mätts, tränat och blivit vetenskapligt bevisat friskare. GIH-studenter har hållit i träningen som skett i åttaveckorspass. Innan och efter träningsveckorna har seniorerna som deltagit testat kondition, muskelstyrka och minne. Genom att man kört samma koncept i tio år har GIH fått fin långtidsdata över hur träning påverkar hälsa och mående hos seniorerna för forskning.

Projektledare under hela perioden har varit Cecilia From, flankerad av Eva Andersson på GIH och en handfull eldsjälar till. – Jag hoppas att det får fortsätta för alltid och också expandera. Det är det roligaste uppdraget jag någonsin haft! säger Cecilia From som startade Hälsoprojektet på Lidingö för tio år sedan och fortfarande tycker att det är lika kul att vara projektledare. – Det här är ett sånt fantastiskt projekt, säger Eva Andersson som lett och undervisat GIH-studenterna under de tio åren.

Det uppstår en sådan glädjestuds: Seniorerna blir friskare och gladare, studenterna får en jättefin praktik med mycket input, friskvårdsanläggningarna som kommer i kontakt med nya medlemmar och får tillgång till studenternas kunskap. På lång sikt är det ett kostnadseffektivt sätt för Lidingö stad att förbättra folkhälsan och på köpet få pensionärer som kan skjuta upp sin flytt till den dyrare äldrevården! Hälsoprojektet fortsätter med en ny säsong nästa år.

Faktaruta: Hälsoprojektet är en komma-i gång-aktivitet som kombinerar träning och sakkunnig mätning av hälsan, styrka i rygg, buk, ben och armmuskler samt konditionen i början och slutet av en 8-veckors träningsperiod för seniorer. Samtidigt fungerar det som en praktik för GIH-studenter under utbildning. På Lidingö har två lokala friskvårdsföretag upplåtit sina lokaler två gånger i veckan. Samt Mötesplats Centrum i Stadshuset.