Lidingö stadshus färgas orange mot våldet!

Den 25 november färgades Lidingö stadshus orange som en manifestation mot våldet, speciellt mäns våld mot kvinnor. Lidingöpartiets kommunalråd, Birgitta Sköld, var en av talarna. Birgitta är ordförande i omsorgs- och socialnämnden, en mycket viktig nämnd i dessa frågor.

Just i år har dessutom Lidingö Kvinnojour (tidigare Kvinnojouren Kerstin) fått stadens utmärkelse ”Årets ängel”! Stort Grattis till utmärkelsen! 💐 Årets ängel är Lidingö stads utmärkelse för insatser inom kultur, idrott och hälsa, och tilldelas i år Kvinnojouren Kerstin (numera Lidingö Kvinnojour) De får utmärkelsen för sitt engagerade arbete för utsatta kvinnor. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som givits förnyad aktualitet under pandemin.

❇️ Birgitta Skölds tal på mötet:

”Tack så mycket för att jag fått komma hit på den internationella dagen mot våld mot kvinnor!
Jag heter Birgitta Sköld är vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för Lidingöpartiet samt ordförande för omsorgs- och socialnämnden på Lidingö.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.

Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott.

Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld men det kan också vara ekonomiskt.

Vad menar vi då med ”nära relation”?

Nära relation kan vara mellan makar, anhöriga, släktingar, vänner, omvårdnadspersonal, god man med mera. En person som man står i en beroende-situation till enligt brottsofferparagrafen i 5 kapitlet, 11 paragrafen i Socialtjänstlagen.

Med det sagt kan vi fundera på; Har du eller någon du känner blivit utsatt eller bevittnat våld i nära relation? Kanske, kanske inte.

Jag kan påminna mig två sådana situationer för mycket mycket länge sedan. Det gällde mina dåvarande grannar och jag kommer fortfarande ihåg situationen. Hur obehagligt det var och hur jag reagerade.
Om du är osäker på om du sett eller hört något våld, beror det oftast på att det sker inom hemmets väggar. I en miljö där man ska känna sig trygg.

Mina ögon öppnades kring vad vi kan göra politiskt i den här frågan, när vi 2016 inom omsorgs- och socialnämnden gjorde en medborgarundersökning.

Vi frågade via ett undersökningsföretag ca 3000 Lidingöbor om man varit utsatt för någon typ av våld i nära relationer.

Vi använde samma modell som BRÅ och Stockholms stad använt före oss. Vi fick en svarsfrekvens på 50 % och 26 % av de svarande hade upplevt någon typ av våld i en nära relation under sin livstid.

Svaren förvånade mig med nästan 1/3 som hade svarat att man varit utsatt.

Undersökningen blev startskottet för oss i omsorgs- och socialnämnden att prioritera och lyfta upp frågan. Engagemanget och intresset är stort från alla partier!

Det innebär att nämnden i sin budget har prioriterat följande:

  1. Att ha en specialisthandläggare som är ansvarig för att driva detta arbete framåt, det är Marina.
  2. Att vi under Marinas ledning utbildar personalen på omsorgs- och socialförvaltningen så att de i ett tidigt stadium kan upptäcka och ge stöd och råd.
  3. Att vi i nämnden får information. Att vi tagit fram de riktlinjer som behövs angående våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
  4. Att omsorgs- och socialnämnden ger bidrag och stöttar olika organisationer för att de ska kunna driva sin viktiga verksamhet mot våldet. Det kan vara både kvinnojourer och/eller mansjourer.
  5. Att vi har ingått ett 3-årigt samarbetsavtal med Lidingö Kvinnojour för att ge dem bättre förutsättningar för att kunna planera sitt arbete. Men vi har haft ett samarbete alltsedan kvinnojouren på Lidingö startade.
  6. Lidingö stad har en mottagningstelefon som är öppen under kontorstid. Under all annan tid kan man vända sig direkt till socialjouren (och polisen och Lidingö kvinnojour).

Vi samarbetar också med ”Alternativ till våld” som finns i Täby. Det är ett behandlings- och kompetenscenter som den utsatte kan vända sig direkt till.

Det finns mycket mer att göra inom området. Olika lagförslag är på gång inom närliggande områden och i juni kom ett förslag från regeringen där 40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor tagits fram.
Det är väldigt bra att mycket görs men det är bedrövligt att det ska behövas!!

Jag ser fram mot att vi politiker ska kunna utveckla vårt engagemang och kunskap ytterligare!
Stort tack”!