Utbyggnaden av Lidingö centrum ska vara trivsam och ekonomiskt hållbar!

Lidingö centrum – amfiteatertrappan

Lidingömajoriteten har valt att inte gå vidare med Grosvenors förslag av utbyggnaden av Lidingö centrum på stadhusparkeringen. Dels anser vi att förändringar i stadsmiljön ska tillmötesgå det som Lidingöborna efterfrågar, dels att Lidingöborna alltid ska få marknadsmässigt betalt för den mark som Lidingö stad säljer.

Sommaren 2019 presenterade ägaren av Lidingö centrum ett förslag på en utbyggnad som bland annat innebar att stadshusparkeringen skulle köpas loss av staden och bebyggas med två matvaruaffärer samt att Systembolaget skulle flyttas dit. 

Eftersom många Lidingöbor tar sig till Lidingö centrum med bil samtidigt som både anställda och boende i området har parkeringsbehov var vi i majoriteten från början tydliga med att parkeringsplatserna i centrum behöver bli fler. Detta så att Lidingö centrum ska kunna ta emot än fler besökare i framtiden. Därför ingick ett parkeringsgarage beläget under de tänkta matvarubutikerna på den nuvarande stadshusparkeringen i planen. 

När förhandlingar påbörjades framkom det att centrumägaren inte hade kalkylerat med att Lidingöborna skulle få fulltmarknadsmässigt betalt för marken. De finansiella förutsättningarna tillät inte ett kostsamt parkeringsgarage under jord. Centrumägaren föreslog då att parkeringen i stället skulle anläggas på taket av matvarubutikerna. Den park och de bostäder som tidigare var planerade där försvann.

I det läget behövde vi i majoriteten ställa oss ett antal frågor. Är det verkligen två stora matvarubutiker som Lidingöborna efterfrågar i Lidingö centrum? Hur skulle dessa i så fall påverka de andra småcentrumen på ön? Består framtidens handel i en allt mer digitaliserad värld av stora butiker? Skulle trivseln i centrum öka med en framträdande takparkering? Och är det rimligt att staden frånhänder sig möjligheten att i framtiden bygga något på stadshusparkeringen som skulle tillföra Lidingöborna större värde? 

Efter att noga ha övervägt saken har vi i Lidingömajoriteten dragit slutsatsen att det är bättre för Lidingö att avvakta med att exploatera stadens mark och istället ställa oss positiva till att centrumägaren utvecklar sin befintliga mark utanför polishuset samt säkerställer god service till Lidingöborna i de lokaler som denne redan äger. Det skulle kunna generera ett antal trevliga butiker, en eller par restauranger samt förbättrade parkeringsmöjligheter. Detta tror vi är det bästa för Lidingö både trivselmässigt och ekonomiskt då vi i Lidingömajoriteten alltid sätter Lidingöbornas intresse i första rummet.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden