JA till en 4,5 gånger större simhall

torsdag 9 augusti 2018 10:08

Lidingöpartiet har satt ned foten i simhallsfrågan. Vi kommer att stödja förslaget till en ny simhall som är 4,5 gånger större än nuvarande Gångsätrabadet.

När det gäller själva motionsbassängen går vi från dagens 4 banor om 25 meter till 10 banor om 25 meter. I den nya simhallen kommer det också att finnas separat bassäng för familjebad och en särskild så kallad multibassäng med höj- och sänkbar botten.

Genom att den nya simhallen får tre olika bassänger för olika behov, behöver familjer med barn och de som behöver bada mer skyddat, inte blandas med vanliga simmare i den stora motionsbassängen.

Lidingöpartiet tycker det är bra att den nya simhallen föreslås byggas på redan exploaterad mark vid Dalénum. På så sätt behöver inga orörda grönområden tas i anspråk för bygget.

Simhallen kommer att ligga nära goda kommunikationer genom närheten till Lidingöbanan vid Aga station. Vi vill också att en tvärgående busslinje ska återinrättas som går från norra till södra ön via Dalénum och den nya simhallen. På så sätt blir simhallen lätt att nå för alla Lidingöbor, även för dem som inte har tillgång bil.

Huvudskälet till att vi bestämt oss för att inte stödja det betydligt dyrare 50-metersalternativet när det gäller ny simhall är att vi vill ha möjlighet att fördela skattepengarna i kultur- och fritidsförvaltningens budget mer rättvist mellan olika kultur- och fritidsaktiviteter. Vi är till exempel angelägna om att även kunna satsa på ett Idrottscampus i Högsätra och ett Kulturens Hus.

Med den nya simhallen i Dalénum får alla Lidingöbor tillgång till en stor, modern och fräsch simhall som täcker de allra flesta Lidingöbors behov – både idag och i framtiden. Det tycker Lidingöpartiet är bra!

Birgitta Sköld, kommunalråd (LP)
Evelyn Lewandrowski, ledamot av Kultur- och fritidsnämnden (LP)
Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet

se Lidingösidan >>