Kommunstyrelsen drar tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen – vi är inte nöjda eftersom utfästelse om lokalt placerade områdespoliser saknas!

PRESSMEDDELANDE FRÅN SAMTLIGA PARTIER PÅ LIDINGÖ

En enig kommunstyrelse har dragit tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen från kommunstyrelsens ärendelista i måndags. Orsaken är att den överenskommelse som föreslås saknar utfästelse om lokalt placerade områdespoliser på Lidingö, ett krav som samtliga partier på ön står bakom och som vi i höstas skrev till Polisregion Stockholm om. I polisens svar sägs att ”vi ska rekrytera in ännu fler områdespoliser, där en del av dem ska ha Lidingö som specifikt ansvarsområde”.

Vi saknar det löftet i själva samverkansöverenskommelsen och även en tidsplan för när områdespoliserna kan vara på plats på Lidingö. Lidingö stad vill att åtminstone några av områdespoliserna ska vara placerade på Lidingö inom den nya samverkansöverenskommelsens löptid, alltså inom två år.

Bakgrund

En områdespolis arbetar nära medborgarna med kontakt- och förtroendeskapande arbete utifrån den problembild som finns för det aktuella området. Lokalkunskapen är till stor nytta. Det kan till exempel innebära att tidigt se och signalera till socialtjänsten om ungdomar skulle hamna i fel kretsar eller börjar begå brott. Målet är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha god kunskap om sitt område. Områdespoliserna ska vidare vara en fredad funktion vilket innebär att de ska arbeta minst 70 procent av sin arbetstid med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kommendering till andra uppdrag ska därmed inte överstiga 30 procent av arbetstiden. (Källa: Områdespoliser – arbetar lokalt och brottsförebyggande | Polismyndigheten (polisen.se)

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), vice ordförande kommunstyrelsen, ordförande omsorgs- och socialnämnden

Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Daniel Larson (S), oppositionsråd

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Patrik Sandström (MP), gruppledare

Jonas Lundgren (V), gruppledare

Iréne Borgenvik (SD), gruppledare