Äntligen verkar en lösning på områdespolisfrågan vara på gång!

Lidingöpartiet har under många år drivit frågan om att polisnärvaron på Lidingö måste stärkas. Vi har tyvärr av och till hånats för det av andra partier, bland annat i kommunfullmäktige. Sedan hösten 2020 finns det dock en samsyn mellan samtliga partier i Lidingö kommunfullmäktige om att polisfrågan är viktig och att Lidingö måste få egna områdespoliser som bara fokuserar på Lidingös behov.

Nu verkar vi vara på god väg att verkligen nå det målet. Lidingöpartiet vill nu ge Polismyndigheten en möjlighet att genom den nya samverkansöverenskommelsen verkligen visa att de vill genomföra en av den nya polisreformens viktigaste nyheter, lokalt förankrade områdespoliser. Därför kommer vi att rösta JA till överenskommelsen i kommunstyrelsen den 7 juni.

Läs artikeln på Lidingö Nyheter via denna länk https://www.lidingonyheter.se/samverkansoverenskommelsen…/