Brett stöd för vaccination bland anställda

Det pågår en diskussion runtom i landet om möjligheten att omplacera vårdpersonal som valt att inte vaccinera sig mot covid-19. På Lidingö har vaccineringen bland stadens medarbetare inom vård och omsorg varit framgångsrik.

Redan i januari då det nya vaccinet godkänts och distribuerats ut i landet, inleddes ett omfattande vaccinationsprogram bland Lidingös stads vård- och omsorgspersonal. Det skedde parallellt med att riskgrupperna, äldre och sköra, fick sina första doser. 

– Vår bedömning är att de allra flesta anställda inom vården och omsorgen på Lidingö tidigt tog tillfället i akt och vaccinerade sig. Även till riskgrupperna nådde man tidigt ut med vaccin. Det bekräftades inte minst av hur snabbt antalet smittade sjönk och att vi sedan en längre tid bara har haft enstaka fall av covid-19 på våra boenden, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Nu pågår en diskussion om hur kommuner och arbetsgivare ska kunna påverka de grupper av anställda inom vård och omsorg som valt att inte vaccinera sig att ändå motivera dem att göra det. En rad arbetsrättsliga omständigheter förhindrar dock arbetsgivare att omplacera anställda som är ovaccinerade. I Region Dalarna utreds också juridiskt möjligheten att inte anställa personal som är ovaccinerade mot covid-19. 

Rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, är att anställda i kommuner och regioner ska fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande. Detta mot bakgrund av att det saknas belägg för att en person som är vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. 

– Jag vet att Lidingö stads strategi att genom motiverande samtal och genom att underlätta för personalen att få sin vaccination har varit framgångsrik. Men vi följer samtidigt med intresse hur andra regioner och kommuner arbetar med detta. Det vore bra med ett klargörande om det juridiska läget, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).